tikšanās ar iedzīvotājiem

19. februārī Seces pagasta Kultūras namā uz tikšanos ar Aizkraukles novada pašvaldības vadību bija ieradušies vairāk nekā trīsdesmit Seces un Staburaga pagasta iedzīvotāju.

Ar iedzīvotājiem Secē tikās novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Zālītis, izpilddirektors Uldis Riekstiņš, Jaunjelgavas apvienības pārvaldes vadītāja Gunta Zvaigzne-Avakova, Seces un Staburaga pagasta pakalpojumu centra vadītāja Gundega Zarāne, Sociālā dienesta vadītājs Edvarts Pāvulēns, Kultūras pārvaldes vadītāja Anta Teivāne, deputāti Arvis Upīts un Evija Vectirāne.

Par nepilna gada laikā amatā paveikto iedzīvotājus informēja Seces un Staburaga pagastu pakalpojumu centra vadītāja Gundega Zarāne. Daudz pūļu ieguldīts ceļu sakārtošanā un uzlabošanā. Domājot par bērnu drošību, noslēgts līgums par bērnu laukumu restaurāciju, novērstas arī vairākas avārijas situācijas ūdensapgādes un kanalizācijas jomā. Daudzas ieceres apturējis ierobežotais finansējums, taču nepieciešamākie darbi tiks veikti.

Novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Zālītis pauda, ka pašvaldība no sava budžeta nevarēs dotēt privāto dzīvokļu remontu, tostarp arī balkonu un lodžiju restaurāciju. Tam jārod līdzekļi no apsaimniekošanas maksas uzkrājumiem. Māja var dibināt biedrību, meklēt efektīvāko apsaimniekotāju, par ko vienojas īpašnieku vairākums. Īpašniekam ir pienākums uzturēt savu īpašumu pašam.

Andris Zālītis informēja arī par iecerēm šogad dibināt Pašvaldību likumā minētās iedzīvotāju padomes. Arī Seces un Staburaga pagastos tādas plānots dibināt, ja vien iedzīvotāji būs pietiekami aktīvi, izvirzīs kandidātus un piedalīsies to vēlēšanās. No nākamā gada padomes varēs pārstāvēt pagasta iedzīvotāju intereses budžeta veidošanas procesā.

Vērtējot budžeta sagatavošanu, Uldis Riekstiņš, secināja, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi vairs nespēj nosegt papildu izdevumu pozīcijas, kuras radušās likumu izmaiņu rezultātā un valsts deleģēto funkciju izpildē. Budžetu sastādīt kļuvis grūtāk, taču šogad tas izdevies salīdzinoši vieglāk nekā daudzos citos apkārtējos novados. Minimālās algas celšana radījusi lavīnas efektu personāla atalgojuma politikā, nākuši klāt vairāki pienākumi, piemēram, pašvaldības policija kā obligāta institūcija pašvaldībā, energopārvaldība, jau kopš pagājušā gada pašvaldībās jābūt savam auditoram, pedagogu minimālās algas likmes celšana un citi faktori, kas rada arvien lielākus izaicinājumus budžetam, liedzot īstenot arī daudzas labas iepriekš iecerētās iniciatīvas.

Lielas pārmaiņas skars komunālo pakalpojumu jomu. Plānots, ka arī Daugavas kreisajā krastā komunālo saimniecību pārzinās pašvaldības kapitālsabiedrība. Uldis Riekstiņš pauda, ka viena no viņa virzītajām iniciatīvām ir daļu pagasta pakalpojumu centru funkciju nododot bibliotekāriem. Bibliotēkās varētu pieņemt dažādus iesniegumus, palīdzēt ar konsultācijām dažādos ar pašvaldības un valsts funkciju veikšanu saistītos jautājumos. Taču tas ir tikai izpilddirektora redzējums par attīstību, nevis jau pieņemts lēmums. Galavārds šajā jautājumā piederēs deputātiem.

Arvis Upīts, novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs, informēja par nule pieņemto pašvaldības lēmumu apvienot Seces pamatskolu un pirmsskolas izglītības iestādi. Pilnībā tika noliegtas iepriekš populistiski izskanējušās baumas par Seces pamatskolas slēgšanu. Šajā skolā ir dažas klases, kur pašlaik izvirzītie kritēriji netiek sasniegti, taču jāskatās ilgākā periodā, bez tam ir pieļaujama 10 procentu novirze no Izglītības ministrijas noteiktajiem kritērijiem. Arī poligona ienākšana teritorijā ļauj cerēt, ka bērnu skaits izglītības iestādē pieaugs.

Iedzīvotājus uztrauca ģimenes ārsta trūkums pagastā. Klātesošie tika aicināti reģistrēties pie ģimenes ārstes Andras Zamerovskas Jaunjelgavā, kura uzsāks darbu 15. martā.

Izskanēja arī pārmetumi, ka ielu apgaismojums deg visu nakti, taču šajā jautājumā domas dalījās – daļa seciešu un staburadziešu tomēr atbalsta šādu nodokļu maksātāju naudas izlietojumu, apgaismojums ciematos un ciemos ir svarīgs. Plānots, ka tas degs visā novadā vienotā režīmā, taču izmaksas būs apmēram trīs reizes zemākas nekā līdz šim, jo novadā tiek īstenota veco spuldžu aizvietošana ar jauniem, energoefektīviem LED gaismekļiem.

Tika uzdoti arī jautājumi, kas saistīti ar ceļu uzturēšanu. Šogad sāpīgākā problēma ir ceļš Staburags–Zilkalne, kur tiek veikta zāģbaļķu izvešana, taču neviens nerūpējas par ceļa uzturēšanu labā kārtībā. Pagasta pakalpojumu centra vadītāja apņēmās tuvākajās dienās apsekot šo ceļa posmu un skaidrot situāciju. Valsts atvēlētais līdzekļu apjoms ceļu uzturēšanai ir samazinājies, taču pašvaldība turpinās šos darbus.

Iedzīvotāju pagājušajā gadā izteiktais lūgums atjaunot tiltu pie Stalāniem ir sadzirdēts ‒ šogad plānots tilta remonts, saudzējot pašvaldības ceļus, lai pēc remonta smagās automašīnas no karjera varētu pa tiešo nokļūt uz valsts autoceļa. Novada domes deputāti šo jautājumu drīzumā plāno skatīt domes sēdē.

2023.gads bija Dziesmu un deju svētku gads, visi izdevumi un procesi kultūras nozarē vijās ap šo grandiozo notikumu, tāpēc pagājušajā gadā izdevumi kultūrai bija lielāki. Šogad, neskatoties uz izmaksu pieaugumu, finansējums pasākumiem diemžēl palicis aizvadītā gada līmenī. Kultūras pārvaldes vadītāja Anta Teivāne uzteica pagasta kultūras nama vadītāju un kolektīvu dalībniekus, aktīvi darbojas septiņi amatiermākslas kolektīvi, pasākumi ir kvalitatīvi un notiek pietiekami bieži. Šogad kopā svinēsim Pētera Barisona jubileju Staburagā, bet Jaunjelgavā notiks Sēlijas amatiermākslas kolektīvu pasākums “Sēlija rotā”. Labi strādā arī Seces bibliotēka, tiek digitalizēts kultūrvēsturiskais mantojums, kas ne visur tiek darīts. Arī šogad līdz 1. martam biedrības var iesniegt projektu pieteikumus sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai. Ja veidosies naudas atlikums, iespējams, būs arī otrs uzsaukums rudenī.

Nākamā Aizkraukles novada pašvaldības vadības tikšanās ar iedzīvotājiem plānota pirmdien, 26. februārī, pulksten 17.30 Sproģu Saieta namā. Sev interesējošos jautājumus Zalves pagasta iedzīvotāji var iesniegt arī iepriekš – līdz 22. februārim pulksten 12.00, sūtot tos e-pastā: info@aizkraukle.lv vai zvanot pa tālruni +371 27889770 (darba laikā).

Tikšanās ar iedzīvotājiem Seces pagastā