seniors dārzā

Saskaroties ar iespējamiem tehniskiem traucējumiem, kā arī nepieciešamību ieguldīt lielus finanšu līdzekļus, Aizkraukles novada pašvaldība pieņēmusi lēmumu, ka pensionāru un personu ar 3. grupas invaliditāti braukšana uz mazdārziņiem šogad tiks organizēta citādāk.

Joprojām spēkā paliek noteikums, ka pensionāri vai personas ar 3. grupas invaliditāti, kuras deklarētas Aizkraukles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuras ģimenei ir dārziņi Daugavas kreisajā vai labajā krastā Ziedu teritorijā vai Aizkraukles pagastā, varēs izmantot braukšanas maksas atvieglojumu vietējās nozīmes maršrutos: Mēness iela – Līčupe (Sērene); Aizkraukles autoosta – Aizkraukles pagasts. Lai šos atvieglojumus saņemtu, personai jāiesniedz pieteikums Aizkraukles pilsētas Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā.

Pēc tam, ka klientu centra darbinieki būs pārbaudījuši un apstiprinājuši iesniegumā norādīto informāciju, katrs iesniedzējs tiks informēts par atvieglojuma piešķiršanu.

Galvenās izmaiņas piešķirtā atvieglojuma izmantošanā ir šādas: personai, kura būs saņēmusi informāciju par atvieglojuma piešķiršanu, vairs netiks izsniegtas braukšanas kartes, kā tas bijis līdz šim. Šogad personai laika periodā no 15. aprīļa līdz 15. oktobrim būs jākrāj braukšanas biļetes, par kurām samaksāts brauciens uz vai no mazdārziņa, un ne biežāk kā vienu reizi mēnesī šīs biļetes kopā ar iesniegumu jāiesniedz klientu centrā apmaksai.

Biļetes tiks apmaksātas tām personām, kuri iepriekš būs iesnieguši pieteikumu atvieglojuma saņemšanai un būs saņēmuši apliecinājumu atvieglojuma piešķiršanai.

Joprojām spēkā paliek noteikums, ka personām tiek piešķirti atvieglojumi 100 procentu apmērā 90 braucieniem sezonas laikā. Ja tiks iesniegtas biļetes, kas pārsniedz šo skaitu, tās netiks apmaksātas. Tāpat netiks apmaksātas biļetes, ja nebūs saņemts sākotnējais iesniegums.