Kultūra Neretas pagasts
Neretas apvienības svētki

8. jūnijā svētku gaisotne valdīs Neretā – tur ikviens aicināts svinēt Neretas apvienības svētkus, iesaistoties radošās aktivitātēs, klausoties koncertus, kā arī uzvelkot savu tautastērpu un ļaujoties tapt skaistam foto. Tāpat šajā dienā tiks godinātas ģimenes, kurās piedzimuši mazulīši.

Neretas apvienības svētki Sudmalu saliņā:

  • no pulksten 13.00 līdz 16.00 – amatnieku un mājražotāju tirdziņš;
  • no pulksten 13.00 līdz 16.00 – radošās meistarklases sadarbībā ar biedrības “Nirica” īstenoto projektu “Mācies sēļu tikumiņu” un Aizkraukles novada pašvaldības atbalstīto projektu “Izkrāso Neretu”;
  • no pulksten 15.00 līdz 19.00 – foto projekts “Mans tautastērpa stāsts”.

Ikviens aicināts tērpties savā tautiskajā goda tērpā, lai profesionāla fotogrāfa Kaspara Siliņa izpildījumā taptu portrets skaistajā Neretas dabas ainavā. Šajā dienā tapušie foto vēlāk būs skatāmi izstādē Neretas Kultūras centrā un citos pagastos. Foto projekts ir bez maksas, tas tiek īstenots sadarbībā ar biedrības “Nirica” realizēto projektu “Mācies sēļu tikumiņu”’;

  • pulksten 16.00 – Čučumuižas muzikālais sveiciens. Mazo Neretas novadnieku sumināšana;
  • pulksten 17.30 – svētku koncerts.

Piedalās Neretas apvienības mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi un viesi: Neretas Kultūras centra ritma grupa, BDK “Pūcēni”, VPDK “Sēļi”, vokālais ansamblis “Kadence”, ansamblis “Narite”, SDK “Pūces”, VPDK “Savenieki”, SDK “Mūsējie”, “Mozaīka”, JDK “Koknese”, VPDK “Kreicburga”, TDK “Pastalnieki”, amatierteātri “Leišmalīte” un “Tradare”, Jēkabpils novada bērnu un jauniešu centra struktūrvienības Aknīstes ritmikas pulciņš un Jēkabpils novada Aknīstes ritmikas pulciņš “Smaidas”;

  • no pulksten 22.00 līdz 2.00 – zaļumballe. Sudmalu saliņu pieskandinās brāļi Atis un Jānis Auzāni. Ieeja ballē – 5 eiro. Darbosies bufete.