krāsas un mūzikas instrumenti

Pavasaris ir laiks, kad jaunus audzēkņus uzņem mūzikas un mākslas skolas. Arī Aizkraukles novada radošākajās skolās gaida bērnus, kuri savu ikdienu grib pieskandināt ar mūziku vai iekrāsot mākslās. Piedāvājām apkopojumu, kad šajās skolās ir iestājpārbaudījumi.

  • P. Barisona Aizkraukles Mūzikas skola jaunus audzēkņus uzņems 29. un 31. maijā, 1. jūnijā, iestājpārbaudījumi – no pulksten 17.00 līdz 18.00.

Skolā piedāvā apgūt taustiņinstrumentu (klavieres, akordeons), stīgu instrumentu (vijole, kokle, ģitāra), pūšamo instrumentu (flauta, saksofons) spēli un vokālo mūziku (kora klase).

Vecāku iesniegumus var lejupielādēt vai aizpildīt elektroniski.

Iesniegumus sūtīt elektroniski e-pastā: muzikasskola@aizkraukle.lv vai iesniegt personīgi 29. un 31. maijā, 1. jūnijā no pulksten 17.00 līdz 18.00 Skolas ielā 3, Aizkrauklē.

Vairāk informācijas, zvanot direktorei Dainai Laganovskai, tālr.  +371 65122298 vai +371 29718627.

  • Aizkraukles Mākslas skolā jaunos audzēkņus gaidīs 23. maijā pulksten 15.00. Papildu uzņemšana plānota arī augustā. 

Tālrunis saziņai: +371 65123160 vai +371 29766728 – skolas direktore Inese Dembovska

  • Kokneses Mūzikas skolā audzēkņu vecāki individuāli var vienoties par uzņemšanas laiku, zvanot pa tālruni  +371 29856079 skolas direktorei Ivetai Bērziņai. Uzņemšana paredzēta arī 1. un 2. jūnijā no pulksten 18.00 līdz 19.00.

Skolā var apgūt instrumentu spēli – klavieru, vijoles, akordeona, flautas, saksofona, eifonija, trompetes – un mācīties vokālo mūziku kora klasē.

  • Pļaviņu Mūzikas skolā jauno audzēkņu uzņemšana būs 15. un 25. maijā, 1. jūnijā no pulksten 16.00 līdz 19.00.

Skola piedāvā apgūt pūšaminstrumentu (flauta, saksofons, eifonijs, trombons), taustiņinstrumentu (klavieres, akordeons), stīgu instrumentu (vijole) spēli un vokālo mūziku kora klasē.

Ja esat izlēmuši pievienoties skolas muzikālajam kolektīvam, tad piesakieties, aizpildot anketu.

Plašāka informācija, zvanot pa tālruni +371 20209812 skolas direktorei Ditai Ārgulei.

  • Pļaviņu Mākslas skolā jauno audzēkņu uzņemšana notiks 10., 17., 24. un 31. maijā (trešdienās) no pulksten 17.30 līdz 19.00 vai individuāli vienojoties par tikšanās laiku.

Akreditētā mācību programma “Vizuāli plastiskā māksla”, mācību ilgums – 7 gadi. 1. klasē uzņem audzēkņus no 7 vai 8 gadu vecuma.

Sīkāka informācija, zvanot pa tālruni +371 29207313 skolas direktorei Ivetai Ušackai.

  • Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā jauno audzēkņu uzņemšanas  iestājeksāmeni notiks 31. maijā no pulksten 17.00 līdz 19.00.

Konsultācijas – 29. un 30. maijā no pulksten 17.00 līdz 19.00, vecāki var arī telefoniski vienoties par izdevīgāko laiku. Tālrunis +371 29493955 – skolas direktore Iveta Biķerniece.

Vecāku iesniegumus var saņemt skolā vai lejupielādēt, vecāki tos var nosūtīt arī elektroniski.

Skolā var apgūt taustiņinstrumentu (klavieres, akordeons), stīgu instrumentu (vijole), pūšamo instrumentu (flauta, eifonijs, klarnete, saksofons, trompete) spēli un vizuāli plastisko mākslu.