Projektu aktualitātes
Uzsāk Skolas ielas asfaltēšanu

Septembra siltā un saulainā nogale izrādījusies īpaši piemērota, lai varētu pabeigt Skolas ielas pārbūves darbus – ieklāt asfaltu un pabeigt bruģēšanas darbus. Kad asfalts būs ieklāts, veiks ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšanu. Nākamās nedēļas nogalē tiek sasaukta kārtējā būvsapulce, kuras laikā, izvērtējot darbus, tiks pieņemts lēmums par satiksmes atjaunošanu Skolas ielā.

Pārbūves darbi uzsākti pagājušā gada novembrī, tos veica SIA “Asfaltbūve”, komunikācijas ierīkoja apakšuzņēmējs SIA “Selvils būve”. Ielas posmā no Gaismas līdz Spīdolas ielai ierīkots ūdensvads, sadzīves kanalizācijas un lietusūdens kanalizācijas tīkli.

Skolas ielas pārbūve Aizkrauklē notiek saistībā ar projektu “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas – ielu infrastruktūras pielāgošana uzņēmējdarbības attīstībai II kārta”, kas pagājušā gada martā tika iesniegts Eiropas Reģionālās attīstības fondam atbalsta saņemšanai. Īstenojot projektu, paredzēts nodrošināt teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu, uzlabojot vietējo uzņēmēju vajadzībām nepieciešamo uzņēmējdarbības vides un satiksmes infrastruktūru, veicinot darbavietu un pakalpojumu sasniedzamību un sekmējot kvalitatīvas un sakārtotas infrastruktūras izveidi.  

Ielas pārbūves kopējās izmaksas ir 651 269,31 eiro, 60 procentu no attiecināmajām izmaksām jeb 286 227 eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums, 2,65 procenti jeb 12 627,66 eiro – valsts budžeta dotācija, bet 352 414,65 eiro — pašvaldības finansējums.

 

 Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

Projekts “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas – ielu infrastruktūras pielāgošana uzņēmējdarbības attīstībai II kārta” Nr. 5.6.2.0/22/I/012 tiek īstenots ar  Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.