galda spēļu pēcpusdiena

Solidaritātes projektā “Ko sēsi, to pļausi!” (Nr. 2023-1-LV02-ESC30-SOL-000146261) jauniešu telpām Skrīveros iegādātas galda spēles un notiek spēļu pēcpusdienas.

Skrīveros šī gada pavasarī tika atvērtas telpas jauniešiem un darbu sāka jaunatnes lietu darbiniece. Šobrīd notiek aktīvs darbs jauniešiem draudzīgākas un saistošākas vides veidošanā, lai labāk saliedētu Skrīveru jauniešus, kas labprāt pavada laiku jauniešu telpās, un motivētu viņus tajās kopīgi darboties arī turpmāk.

Pirmais un svarīgākais mērķis, ko Solidaritātes projekta “Ko sēsi, to pļausi!” darba grupa vēlas sasniegt, īstenojot projekta aktivitātes, ir veidot katram novada jaunietim drošu vidi pašizpausmei un sniegt atbalstu dzīves un karjeras izaugsmei nepieciešamo prasmju attīstīšanai. Lai to sasniegtu, bija jāpaplašina dažādu aktivitāšu un pasākumu piedāvājums, jāsniedz atbalsts jauniešu radošo ideju realizēšanā. Šiem mērķiem ikdienas darbā ļoti palīdz dažādas galda spēles, kuras bija iespēja iegādāties par projekta finanšu līdzekļiem. Kā atzīst paši jaunieši, galda spēles ir ļoti palīdzējušas un joprojām palīdz uzsākt Skrīveru pagasta jauniešu kopienas veidošanu, motivēt jauniešus nākt uz telpām un līdzdarboties, atvērties, saliedēties, veicināt piederības sajūtu, radoši izpausties, veidot mums apkārt drošu vidi, iemācīties ko jaunu. Spēles ļoti palīdz arī komunikācijā un empātijas veicināšanā, iepazīstot ne tikai citus jauniešus, bet arī uzzinot ko vairāk par sevi pašu.

Solidaritātes projektā “Ko sēsi, to pļausi!” sākām rīkot galda spēļu pēcpusdienas kā jauniešu saliedēšanās un iepazīšanās pasākumus. Šādas pēcpusdienas Skrīveru jauniešu telpās notika no 7. līdz 9. novembrim. Ir liels prieks redzēt, ka šo pēcpusdienu laikā jauniešiem radās pašiem sava iniciatīva rīkot šaha turnīru. Tāpat radās ideja pieaicināt jauniešus no citām Aizkraukles novada apvienībām, lai ar galda spēļu aktivitātēm labāk iepazītos un saliedētos savā starpā.

Šādas galda spēļu pēcpusdienas ir plānotas arī decembrī, janvārī un februārī.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.

JSPA EU

Diāna Smolkova

Jaunatnes darbiniece
diana.smolkova [at] aizkraukle.lv