Skrīveru pagasts
Par ūdeni būs jāmaksā vairāk

Aizkraukles novada dome apstiprinājusi jaunus centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tarifus Skrīveros, Zemkopības institūtā un Klidziņā, kuri stāsies spēkā šī gada 1. augustā.

Aizkraukles novada pašvaldība maija vidū saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Skrīveru saimnieks” iesniegtos materiālus pakalpojumu sniegšanas tarifu pārskatīšanai un jaunas maksas noteikšanas nepieciešamībai Skrīveru, Zemkopības institūta un Klidziņas administratīvajās teritorijās. Pamatojums tarifu paaugstināšanai norādīts: izmaksu pieaugums, jo tās nesedz spēkā esošo tarifu izmaksas, kā rezultātā pakalpojumu sniedzējs ūdenssaimniecības nozarē ilgstoši strādā ar zaudējumiem.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikto, tiem ūdenssaimniecības nozares komersantiem, kuru pakalpojumu apjoms gadā nepārsniedz 100 000 m3 , pakalpojums vairs netiks regulēts atbilstoši likumam “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”.

Saskaņā ar šo nosacījumu Aizkraukles novada dome nolēma no 2022. gada 1. augusta noteikt Skrīveru, Zemkopības institūta un Klidziņas ciemā centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tarifus šādā apmērā:

  • centralizētās ūdensapgādes tarifu – 1,089 eiro par m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa);
  • centralizētās kanalizācijas pakalpojumu tarifu – 2,311 eiro par m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).