Skrīveru pagasts Kultūra
Sanra Trakina
Foto: Kārlis Ieviņš

Aizkraukles novada dome nolēma par Andreja Upīša Skrīveru bibliotēkas vadītāju atstiprināt tagadējo Skrīveru bērnu bibliotēkas vadītāju Sandru Trakinu.

Andreja Upīša Skrīveru bibliotēku, kuras struktūrvienība ir Skrīveru bērnu bibliotēka, līdz maija sākumam vadīja Kristīne Vilsone, kura kļuva par Aizkraukles novada centrālās bibliotēkas direktori. Savukārt, lai nodrošinātu Andreja Upīša Skrīveru bibliotēkas pamatdarbību, tās vadītājas pienākumi tika uzticēti Sandrai Trakinai, Skrīveru bērnu bibliotēkas vadītājai, reizē sludinot pieteikšanos Andreja Upīša Skrīveru bibliotēkas vadītāja amatam.

Vakancei pieteicās trīs pretendentes, taču divām no viņām nebija nepieciešamās izglītības, lai kvalificētos šim amatam. Līdz ar to pretendentu izvērtēšanas komisija domei ierosināja apstiprināt Sandru Trakinu Andreja Upīša Skrīveru bibliotēkas vadītājas amatā. Aizkraukles novada domes deputāti tam piekrita, un no 1. augusta Sandra Trakina būs šīs bibliotēkas vadītāja.

Viņa absolvējusi Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikuma bibliotēku darba specialitāti, bet savu kvalifikāciju nemitīgi paaugstinājusi profesionālās pilnveides kursos.

Skrīveru bērnu bibliotēku Sandra vada jau 35 gadus – kopš 1987. gada, un šī ir viņas vienīgā darbavieta. “Šis darbs ir nemitīga iespēja pilnveidoties, izkopt daudz un dažādas personības šķautnes, ik dienu apgūt jaunas lietas un sastapt daudz interesantu cilvēku,” uzskata Sandra Trakina.