Neretas pagasts Sociālie pakalpojumi
Sociālais dienests pieņems citās telpās

No 2024. gada 1. marta tiks mainīta Aizkraukles novada Sociālā dienesta Neretas klientu apkalpošanas punkta atrašanās vieta.

Klienti turpmāk tiks gaidīti Neretas apvienības pārvaldes ēkā Neretā, Rīgas ielā 1. Sociālās palīdzības nodaļas darbinieces Iveta Arāja un Vita Berezovska un Sociālā darba un sociālo pakalpojumu nodaļas darbiniece Ineta Staģīte klientus pieņems ēkas pirmajā stāvā līdzās Valsts un pašvaldības vienotajam klientu apkalpošanas centram.

Ģimenes atbalsta nodaļas darbiniece Lāsma Mušperte un Gaida Kārtiņa klientus pieņems līdzšinējā klientu pieņemšanas vietā ‒ P. Lodziņa ielā 2, otrajā stāvā, taču nākotnē plānots arī šīm darbiniecēm iekārtot darba vietas Neretas apvienības pārvaldes ēkā.

Šīs izmaiņas ļaus iedzīvotājiem saņemt vairākus pašvaldības pakalpojumus vienā vietā un samazināt pašvaldības izdevumus par energoresursiem un ēkas uzturēšanu.