Koknese Sociālie pakalpojumi
sociālā dienesta darbinieki pieņems citās telpās

No 2024. gada 24. aprīļa tiks mainīta Aizkraukles novada Sociālā dienesta Kokneses klientu apkalpošanas punkta atrašanās vieta.

Klienti turpmāk tiks gaidīti Kokneses apvienības pārvaldes ēkā Koknesē, Melioratoru ielā 1. Sociālās palīdzības nodaļas vecākā sociālā darbiniece Ginta Skrejāne, Sociālā darba un sociālo pakalpojumu nodaļas darbiniece Līva Vitenberga un Atbalsta nodaļas ģimenēm ar bērniem Sandra Bērzkalna klientus pieņems ēkas 1. stāvā tam speciāli iekārtotās telpās. Klientu pieņemšanas laiki netiek mainīti.

Šīs izmaiņas ļaus iedzīvotājiem saņemt vairākus pašvaldības pakalpojumus vienā vietā un samazināt pašvaldības izdevumus par energoresursiem un ēkas uzturēšanu.

Šobrīd vēl tiek meklēts risinājums, lai turpinātu iedzīvotājiem nodrošināt dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumu. Līdz šim Koknesē šādu pašvaldības apmaksātu pakalpojumu vidēji mēnesī saņēma trīs līdz piecas personas.