Pļaviņas Projektu aktualitātes

Neskatoties uz sarežģītu epidemioloģisko situāciju 2020., 2021.gados,  stingriem  ierobežojumiem, Pļaviņu apvienības pārvalde Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros turpina projekta „Uzlabojumi sociālās aprūpes pakalpojumiem mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām: aprūpe tuvāk mājām” Nr. ENI-LLB-1-031 ar saīsināto nosaukumu „Care Closer 2 Home” (Aprūpe tuvāk mājām) īstenošanu. Sociālajā aprūpes centrā (SAC) „Pļaviņas” 2021. gada sakumā tika pabeigti vērienīgi rekonstrukcijas darbi aprūpes centra pirmā stāva telpās un palīgēkā. Pēc renovācijas aprūpes centra izremontētās telpas tika pie jauna aprīkojuma. Pašlaik tiek gatavoti atbilstoši dokumenti struktūrvienības “Dienas aprūpes centrs” reģistrēšanai. Izmantojot efektīvu pārrobežu sadarbību un apmaiņu, izveidotā jaunā struktūrvienība palīdzēs uzlabot alternatīvo  sociālās aprūpes pakalpojumu un sociālās aprūpes atbalsta pakalpojumu piedāvājumu mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām un viņu ģimenēm.

Projekts „ Aprūpe tuvāk mājām” tiek realizēts Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros. Tā kopējais budžets ir 369 959,60 eiro, no kura 90 procentus jeb 332 960,94 eiro finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga Pļaviņu apvienības pārvalde un tas nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Jaunais programmas logo