uzņēmēju tikšanās

Sproģu saieta namā 26. janvārī notika Aizkraukles novada uzņēmēju tikšanās, kurā piedalījās kupls pulks interesentu, īpaši atsaucīgi pārstāvēta šajā tikšanās reizē bija Neretas puse. Uzņēmēji iepazinās, uzklausīja aktuālo informāciju un pārrunāja sev svarīgus jautājumus.

Aizkraukles novada Uzņēmējdarbības atbalsta centra darbinieces ik mēnesi tikšanos ar uzņēmējiem rīko dažādās Aizkraukles novada vietās, Neretas apvienībā šāda kopā sanākšana notika pirmo reizi. Pasākumā piedalījās uzņēmēji no Neretas, Aizkraukles, Kokneses, Pļaviņām, Skrīveriem, pārstāvot dažādas jomas – lauksaimniecību, mežizstrādi, tūrismu, ražošanu un citas.

Vispirms klātesošos uzrunāja Neretas apvienības pārvaldes vadītājs Juris Gorbačovs. Uzņēmēji iepazinās un pastāstīja, ar ko katrs nodarbojas. Aizkraukles novada uzņēmējdarbības speciāliste Elita Kaņepēja pastāstīja par uzņēmējdarbības aktualitātēm un informēja, ka arī šogad plānots izsludināt pašvaldības biznesa ideju konkursu, kurā labāko ideju autori saņems finansiālu atbalstu tās īstenošanai, kā arī pastāstīja par aktuālajiem semināriem, projektiem un Aizkraukles novada Uzņēmēju dienu, kuru šogad plānots rīkot rudenī.

Tūrisma nodaļas vadītāja Anita Šmite stāstīja par aktualitātēm tūrisma jomā. Savukārt uzņēmumu “K.K.E.” pārstāve Žaklīna Ieviņa Aizkraukles novada uzņēmējus aicināja dibināt “BNI” grupu Aizkrauklē. “BNI” ir starptautiska organizācija, kas pasaulē darbojas jau 38 gadus, astoņus arī Latvijā. Tajā iesaistoties, uzņēmējiem būtu iespēja satikt ne tikai vietējos, bet arī vairāk nekā 450 citu Latvijas uzņēmēju, iepazīstoties un veidojot sadarbību. Uzņēmumiem, kuri vēlas attīstīties, uzsākt vai paplašināt eksporta tirgu, tā būtu laba platforma izaugsmei.

Pasākumā piedalījās arī vairāki lauksaimniecības un mežizstrādes jomas pārstāvji, viņiem saistoša bija Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Aizkraukles biroja vadītājas Madaras Vēveres sniegtā informācija. 17. martā Aizkrauklē notiks seminārs lauksaimniekiem, par kuras norisi tikšanās reizē visi tika informēti. Tāpat par iespēju mācīties un piedāvātajām specialitātēm stāstīja mācību centra “Buts” pārstāve.

Uzņēmēji izmantoja iespēju brīvā atmosfērā pārrunāt sev aktuālos jautājumus un dibināt sadarbības kontaktus.

Nākamā Aizkraukles novada uzņēmēju tikšanās 22. februārī iecerēta Skrīveros, šoreiz viesus uzņems ģimenes uzņēmums “Skrīveru mājas saldējums”.

Sproģos uzņem Aizkraukles novada uzņēmējus