Staburaga pagasts Kultūra
Kori uzstājas zem jumtiņa

Tikko aizvadītā dziesmu diena Vīgantes parkā ir pirmais solis atjaunot Vīgantes dziesmu svētku tradīciju Staburaga pagastā, kas aizsākās jau Latvijas pirmās brīvvalsts laikā un apliecina, ka šajā vietā joprojām ir dzīvs latviešu tautas dziesmotais gars un dziesmu svētku tradīcijas radītāja komponista Pētera Barisona personības starojums.

17. septembrī pie Staburaga saieta nama un Vīgantes parkā kā mazos un sirsnīgos dziesmu svētkos satikās Aizkraukles novada kori, vokālie ansambļi un vieskolektīvi, bet Aizkraukles kultūras centra deju kolektīvu dalībnieki aicināja visus dejot līdzi tradicionālos latvju dančus.

Dziesmu dienas idejas iedvesmotāja Diāna Austra Salmiņa un Staburaga saieta nama vadītāja Signe Sniedze jau pagājušajā gadā aicināja dziedošos kolektīvus doties dziesmotā pastaigā pa Vīgantes parku, bet šogad pasākums ieguva daudz plašāku skanējumu, aicinot piedalīties kolektīvus no Aizkraukles novada, Jēkabpils, Cēsīm un Rīgas.

Lai arī rudens saule bija paslēpusies aiz lietus mākoņiem un svētku koncerts nevarēja notikt Vīgantes estrādē, pasākuma pozitīvā gaisotne vienoja visus dziesmas un dejas draugus.

Dienas ritējumā Staburaga saieta nama izstāžu zālē ikviens varēja aplūkot aizkrauklieša Valda Zvirgzdiņa fotogrāfiju izstādi “Daugava” un tikties ar fotomākslinieku, bet par Staburaga dziesmu svētku tradīciju vairāk varēja uzzināt Staburaga dziesmu svētkiem veltītajā foto izstādē.

“Šovasar nepaguvām dziesmu dienu ieskandināt Pēterdienā, daudzinot vārda dienā Pēteri Barisonu, to lūkosim darīt nākotnē, bet arī rudens mums ir nozīmīgs, jo 28. septembrī ir dzimis “Staburaga bērnu” autors Voldemārs Zālītis. No 1923. gada līdz 1965. gadam, kā arī Aizkraukles rajona pastāvēšanas laikā mūsu skaistajā Vīgantes parkā notika Staburaga un Sēlijas dziesmu svētki, mēs gribam šo seno tradīciju atjaunot,” atklāj Staburaga saieta nama vadītāja Signe Sniedze.

Svētku organizētāji teic paldies par atsaucību un piedalīšanos Vīgantes dziesmu dienā Aizkraukles kultūras centra jauktajam korim “Aizkraukle” un diriģentiem Eduardam Grāvītim un Leldei Kamzolei-Gagainei, Skrīveru kultūras centra jauktajam korim “Dīvaja” un diriģentei Silvai Upeniecei, Seces kultūras nama jauktajam korim “Vīgante” un diriģentei Diānai Austrai Salmiņai, Jēkabpils novada jauktajam korim “Putni” un diriģentei Santa Kasparsonei un kormeistarei Anitai Ķikutei, Kokneses kultūras centra sieviešu korim “Anima” un diriģentei Leldei Kamzolei-Gagainei, Pļaviņu kultūras centra sieviešu korim “Loreleja” un diriģentei Diānai Austrai Salmiņai, Cēsu novada vīru korim “Cēsis” un diriģentei Maritai Slotinai-Brantei, Rīgas Latviešu biedrības vīru korim “Latvis” un diriģentei Maritai Slotinai-Brantei, Aizkraukles kultūras centra vīru korim “Staburags” un diriģentiem Mārai Batragai, Ainaram Mēness, koncertmeistarei Inai Fedorovskai, Klintaines sieviešu vokālajam ansamblim “Dzirnas” un vadītājai Sigitai Vilkaplāterei, Aizkraukles kultūras centra sieviešu vokālajam ansamblim “Spīdalas” un vadītājai Janīnai Zolotorenko, Aizkraukles kultūras centra vīru vokālajam ansamblim “Es atnākšu” un vadītājai Janīnai Zolotorenko, Staburaga saieta nama sieviešu vokālajam ansamblim “MiLaRe” un Staburaga muzikālajai apvienībai un vadītājai Diānai Austrai Salmiņai, Aizkraukles kultūras centra folkloras kapelai “Karikste” un vadītājai Anitai Ostrovskai, Aizkraukles kultūras centra deju kolektīvam “Pēda”, vidējās paaudzes deju kolektīvam “Pēda”, vidējās paaudzes deju kolektīvam “Radi” un jauniešu deju kolektīvam “Zeļļi” un  deju kolektīvu vadītājai Unai Staklei, repetitoriem Tatjanai Žakai un Aigaram Zemzariņam.

Dziesmu diena sākās ar koru ģenerālmēģinājumu Staburaga saieta nama zālē. Koru dziesmu repertuāru bija izvēlējusies dziedošo kolektīvu vadītāja Diāna Austra Salmiņa kopā ar citiem koru diriģentiem. Katru kordziesmu diriģēja kāds no deviņu koru diriģentiem.

Pēcpusdienā Staburaga saieta nama pirmajā stāvā apmeklētāji ar interesi aplūkoja izstādi “Staburaga Dziesmu svētki - Latvijas Dziesmusvētku tradīcijas sargātāji” – 20 lielformāta fotogrāfijas par Staburaga Dziesmu svētku tradīciju no 1923. gada līdz mūsdienām. Izstāde ir tapusi 2017. gadā ar Zemgales kultūras programmas atbalstu toreizējās Jaunjelgavas kultūras nama direktores Anitas Ostrovskas projektam “Dieva auss klausās Staburadzes stāstos” un tajā izmantotas senās fotogrāfijas no Aizkraukles muzeja “Kalna ziedi” un Sēlijas iedzīvotāju privātajām krātuvēm. Signe Sniedze stāsta, ka izstāde ir bijusi skatāma Jaunjelgavā, Secē, Sērenē un tagad ir atgriezusies mājās, lai atkal vēstītu par emocionāli piesātinātas tautas pulcēšanās vietas nozīmību.

Pie vecā Vīgantes muižas mūra Staburaga saieta nama pagalmā dziesmu dienu atklāja Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums, bet muzikālus priekšnesumus dāvāja Staburaga pagasta dziedošie kolektīvi. “Rudenīgais lietus neatņēma svētku prieku, jo brīnišķīgu kopības sajūtu radīja vieta, kur reiz savā varenībā ikvienu sagaidīja Staburaga klints, bet tagad  koka skulptūrās iemūžinātie “Staburaga bērni” – Jancis un Mārčs aicina doties pa parka takām. Arī latviešu tautas teika par Daugavas racējiem ar vietējā tēlnieka Oskara Vītoliņa veidotajiem koka tēliem pamazām atrod savu vietu Vīgantes parkā aiz Barisona lapenītes,” teic Staburaga saieta nama vadītāja.

Nebēdājot par lietu, pie Barisona namiņa dziesmu dienas svinētājus sveica Klintaines sieviešu vokālais ansamblis “Dzirnas”, bet otrā pusē pretim lapenītei skanēja Aizkraukles kultūras centra sieviešu vokālā ansambļa “Spīdalas”, vīru vokālā ansambļa “Es atnākšu”, jauktā kora “Aizkraukle” un Kokneses kultūras centra sieviešu kora “Anima” dziedājums, kas bija veltīts Vīgantes parka senajai estrādei un Aleksandras Briedes skulptūrai “Daina”.

Šķiet, pati daba dziedāja līdzi, jo dziesmotajā pastaigā dziedātājus un klausītājus pavadīja varavīksne, kas augstu debesīs spoži iemirdzējās cauri lietus lāsēm.

Vakara koncerts notika pie Staburaga saieta nama un tajā tautā iemīļotas dziesmas kopā ar klausītājiem izdziedāja divi sievu kori, trīs vīru kori un pieci jauktie kori, bet Aizkraukles dejotājiem muzikālo pavadījumu spēlēja kapela “Karikste”.

Jāteic, ka Jancis un Mārčs bija klātesoši visas Vīgantes dziesmas dienas garumā. Janča un pasākuma programmas vadītāja tēlā lieliski iejutās  Jaunjelgavas kultūras centra mākslinieciskās daļas vadītājs Eduards Kaļķis, kurš ir kļuvis par balvas “Sēlijas Laiks Ziedonim” nominācijas “Sēlijas kedas” ieguvēju. Savukārt Valda “Staburaga bērnu” Lotes lomu brīnišķīgi atveidoja cienījamā rakstniece Māra Svīre, kura novēlēja visiem izmazgāt acis Liepavota ūdenī un raudzīties uz pasauli ar skaidrām acīm.

Signe Sniedze teic: “Koncerts bija sirsnīgs un saviļņojošs, jo dziesmas bija labi zināmas un dziedamas līdzi, kā arī ļoti daudzi ar prieku dancoja kopā ar Aizkraukles kultūras centra dejotājiem tradicionālos latvju dančus. Savukārt kolektīvu vadītāji atzina, ka tā bija pareizā izvēle – koncertu rīkot saieta nama paspārnē, rudenīgais lietus draudzīgi saliedēja koncerta dalībniekus un visus dziesmas dienas apmeklētājus. 17. septembris bija arī izcilā komponista Mārtiņa Brauna 71. dzimšanas diena – pacilāti un dvēseliski dziļi pār Vīgantes dižo koku galotnēm un ar likteņupes svētību kopkora 150 dziedātāju balsīs skanēja “Saule, Pērkons, Daugava”. Arī vīru kora “Staburags” dziedātā Valtera Kaminska “Mūžu mūžos būs dziesma” apliecināja, ka dziesma ir tautas dvēsele.”

Arī Diāna Austra Salmiņa atzīst: “Svētki ir izdevušies, ja ir prieks un gandarījums. Mums ir šī gandarījuma sajūta un stipra griba un apņemšanās, lai Staburagā atdzimst senā dziesmu svētku tradīcija!”

Par koncerta teicamo apskaņošanu Signe Sniedze teic paldies SIA “BB2” – Uldim un Tomam Bikām, paldies arī fotogrāfam Valdim Zvirgzdiņam un Vitālijam Prutskim, kurš veidos nelielu video filmu par šo dziesmoto notikumu Vīgantes parkā.

Ar Daugavas savienības atbalstu biedrība “Staburags” vasaras beigās izdeva senās pastkartes ar Staburagu un Liepavotu, kuras tika prezentētas un dāvinātas “Vīgantes dziesmu dienas” dalībniekiem. Pirmo reizi tika izdotas Aivara Bites pastkartes ar Staburagu, pieminot arī autoru. Bijušais Vīgantes skolas skolotājs Aivars Bite tās uzdāvināja un atļāva publicēt. Mūsu tautas atmiņā nezūdošo dārgumu – Staburagu viņš iemūžināja fotogrāfijā 1956. gada 6. jūnijā.

Kolektīvu vadītājiem par atmiņu no šīs dienas Aizkraukles novada Kultūras pārvaldes vadītāja Anta Teivāne uzdāvināja Aizkraukles reģionālās Tautskolas izdoto Daugavas dziesmu krājumu, bet Signe Sniedze vadītājiem pasniedza nelielas dāvaniņas ar Staburaga simboliku.

Lai dzimst jaunas dziesmas par Daugavu un lai tās skan mūsu likteņupes krastos!

Pasākums īstenots projekta Nr.LLI-474 "Dzīve pie upēm: tūrisma produktu attīstība, balstoties uz seno un mūsdienu Baltijas valstu vēsturi" (Living Rivers) Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros. Projektu īstenoja Aizkraukles novada dome sadarbībā ar Kauņas rajona pašvaldības administrāciju un Kauņas rajona tūrisma un biznesa informācijas centru.

logo
Dziesmu svētki Staburagā