Valsts svētku priekšvakarā apmeklētājus ar dziesmām un dejām priecēja Mazzalves amatierkolektīvi. Mazzalviešu godināšanas pasākumā tika sveikti tie cilvēki, kuri ikdienā ir darījuši vairāk, nekā no viņiem prasa tiešo pienākumu veikšana.

Valsts svētku koncerts Mazzalvē

Iršos un Secē skatītājus un klausītājus iepriecināja kultūras centru un mūzikas skolas kolektīvi un audzēkņi. Gan koncertu dalībnieki, gan visi klātesošie varēja baudīt jauku svētku atmosfēru.

Valsts svētku koncerts Iršos un Secē