Bebru pagasts Izglītība Kultūra
ekskursija pas jakubsonu
Foto: Dzintra Sniedze

27. janvāris ir Bebru pagasta lepnuma – tēlnieka un skolotāja Voldemāra Jākobsona (1899-1974)  dzimšanas diena, Bebru pamatskolā šis notikums tiek atzīmēts katru gadu, aizvien piedāvājot skolēniem jaunas aktivitātes un izaicinājumus, lai ievērojamā un neaizmirstamā bebrēnieša mūžs un devums tiktu iepazīts radoši pētnieciskas izziņas ceļā.

Un tā 1., 2. un 4. klase bija pieteikusi vizīti tēlnieka memoriālajā mājā “Galdiņos”, uz ko vadītāja Sarmīte Rode ārpus sezonas darba laika laipni atsaucās un uzņēma mazos ciemiņus, un viņiem radies loģisks jautājums: “Vai Bebros vēl ir kāds mākslinieks?” Ir. Un par mākslinieku Bīni būs cita saruna.

3. klase vairākās mācību stundās risināja uzdevumus, kas palīdzēja uzzināt, cik ilgu mūžu nodzīvojis mākslinieks, mācījās veidot testu par Jākobsona dzīvi un daiļradi, meklēja faktus internetā, veidoja iemīļoto mākslas tēlu “Lāci kārumnieku”.

5., 6. klase sociālo zinību un vēstures stundās par tēmu “Voldemārs Jākobsons” stiprināja patriotismu, sprieda par kultūrvēsturisko mantojumu, secināja, izteica viedokli, veicināja lasītprasmi, strādāja ar avotiem. Skolotājas Annas Romanovskas veidotajā viktorīnā piedalījās 23 skolēni. Klases stundā 6. klasei tapa interesantas un rūpīgas sakulptūras no plastilīna.

7. klase spēlēja orientēšanās spēli. Trim komandām pārvietojoties pa skolas trijiem stāviem, vajadzēja izpildīt uzdevumus, kas veicami bez viedierīcēm un bez interneta palīdzības, kā tas dzīvē dažkārt var gadīties, kad plūdu vai vētras dēļ nav elektrības un palīdzības no sociālajiem tīkliem. Skolēni, pārliecinoties, cik svarīga ir uzmanīga lasīšana, darba gaitā trenēja atjautību, asredzību, asociatīvo domāšanu, prasmi rēķināt un no iznākumiem salikt gada skaitli, radošo izdomu, un atminēja ar Voldemāra Jākobsona personību saistītus vārdus, tātad paši atklāja 9 jaunus faktus.  

8. klase klausījās atmiņu stāstījumu par mākslinieku un sasaistīja to ar jau zināmo.

Visu aktivitāšu rezultātā  ieguvumi: notikušas kompetencēs balstītas mācības; saliedēts klases kolektīvs; stiprināta piederības sajūta savam pagastam; pilnveidotas radošās prasmes; trenēta atmiņa, loģiskā domāšana, uzmanība; apzināti uzdevumi turpmākam izziņas un pētnieciskas darbam par ievērojamo novadnieku, piemēram: kur apskatāmas V. Jākobsona skulptūras, kas atrodas ārpus Bebru pagasta – Koknesē, Baldonē; kurās valstīs un kuros kalnos bijis V. Jākobsons; kad un kādi nopelni V. Jākobsonam bija boksā?