Dome Jaunjelgava Sabiedrība Veselība
tikšanās

7. novembrī Jaunjelgavā notika Aizkraukles novada vadības – domes priekšsēdētāja, vietnieku un izpilddirektora, nodaļu un iestāžu vadītāju – tikšanās ar iedzīvotājiem. Lai arī sanākušo nebija daudz, sarunas ievilkās vairāk nekā divu stundu garumā, kas liecina: šādas tikšanās ir vajadzīgas.

Vairāki jaunjelgavieši bija izmantojuši iespēju interesējošos jautājumus domes pārstāvjiem nodot jau savlaicīgi – sūtot e-pastā vai zvanot. Galvenokārt tika jautāts par centralizētās apkures pakalpojumu Jaunjelgavas pilsētā un centrā esošo veco ēku – gan privāto, gan pašvaldības, kā arī publisko teritoriju sakārtošanu. Kaislīga diskusija izvērtās par to, vai neestētiski nosegtām smilšu čupām būtu jāatrodas Jaunjelgavas mazo mākslinieku izstādes fonā, jaunās un skaistās Elizabetes Magdalēnas ielas noslēgumā.

Domes priekšsēdētājs Leons Līdums īsi izskaidroja jauno novada administrācijas struktūru un darbinieku noslodzi. Priekšsēdētāja vietnieki Dainis Vingris un Andris Zālītis informēja par savās atbildības jomās paveikto un nākamajā gadā iecerēto, tostarp par iedzīvotājiem tik būtisko veselības aprūpes jomu, pavēstot, ka ir panākta vienošanās par jaunas ģimenes ārstes darba uzsākšanu Jaunjelgavā. Plānots, ka 2024. gada janvārī daktere būs ieguvusi ģimenes ārsta sertifikātu, bet līdz tam mācīsies rezidentūrā un būs praksē pie dakteres Ziediņas.

Sarunās vairākkārt izskanēja doma, ka pirmie gadi ir savstarpējas pielāgošanās laiks, kad saprast, kāds pārvaldes modelis labākais un piemērotākais tieši mūsu novada teritorijai un iedzīvotājiem.

Visvairāk jautājumu tika adresēti Jaunjelgavas apvienības pārvaldes vadītājam Uldim Albiņam, kurš no iedzīvotājiem saņēma arī pateicību par laipno un atsaucīgo attieksmi pret iedzīvotājiem.

Īsu ieskatu nākamajā gadā plānotajos projektos sniedza Attīstības nodaļas vadītāja Ilona Kāgane. Uz jautājumiem par kultūras jomu un bibliotēku darbību atbildēja Kultūras pārvaldes vadītāja Anta Teivāne. Saprotami un ar piemēriem par pieejamo sociālo atbalstu šajā sarežģītajā laikā skaidroja Sociālā dienesta vadītājs Edvarts Pāvulēns. Pašvaldības izpilddirektors Uldis Riekstiņš skaidroja budžeta veidošanas principus un prioritātes darbinieku izvēlē.

Pēc tikšanās jaunjelgavieši pauda, ka ir gandarīti par saņemtajām atbildēm un iespēju tikties klātienē ar pašvaldības amatpersonām, tikai izskanēja zināma nožēla, ka ieradies tik maz līdzpilsoņu, jo šāda tikšanās ir vērtīga ikvienam novada iedzīvotājam.  

Tikšanās ar iedzīvotājiem plānotas visā novada teritorijā, jau 21. novembrī pulksten17.30 saruna starp iedzīvotājiem un novada domes un administrācijas darbiniekiem notiks Skrīveru kultūras centrā.