Projektu aktualitātes Tūrisms
projekti

Zemgales plānošanas reģions šogad uzsācis īstenot trīs jaunus projektus tūrisma jomā, lai attīstītu zudušo un vairs neredzamo kultūrvēsturisko mantojumu, ieviešot interaktīvus un digitāli pieejamus tūrisma produktus, palielinātu militārā mantojuma lomu tūrismā un veicinātu ūdenstūrismu Latvijas–Lietuvas pierobežā.

Visi projekti tiek īstenoti programmā Interreg VI-A Latvijas‒Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2021.‒2027.gadam. Programmas mērķis ir stiprināt sadarbību starp Latvijas un Lietuvas reģioniem vairākos tematiskajos virzienos, tostarp tūrismā. Jaunajos projektos uzsāktā sadarbība un aktivitātes tiks īstenotas gan Zemgales plānošanas reģiona pašvaldībās, gan Latgales pierobežas pašvaldībās, kā arī Lietuvas ziemeļu pašvaldībās un iestādēs.

Digitāli pieejami un pievilcīgi zudušā kultūras mantojuma tūrisma galamērķi Zemgalē un Ziemeļlietuvā jeb “Reclaimed history” ir projekts, kurā izmantos modernās tehnoloģijas, lai piedāvātu unikālu pieredzi tūristiem un veicinātu bagātīgā zudušā un vairs neredzamā kultūrvēsturiskā mantojuma atpazīstamību. Atbalstīti 20 objekti, tostarp Kokneses pilsdrupas un parks, Gārsenes pils, Čerkesas-Besparņa un Rokišķu muiža un tās apkārtne un citi objekti Bauskas, Akmenes un Jelgavas novadā. Plānots pilnveidot un stiprināt tūrisma nozares digitālās prasmes un kompetences, organizējot apmācības un seminārus tiešsaistē un klātienē, kā arī veicināt jauno tūrisma produktu un maršruta atpazīstamību ar kopīgu maršruta karti, jaunieviesto digitālo risinājumu atklāšanas pasākumiem, kopīgu apceļošanas konkursu un publicitāti.

Plašāk par “Reclaimed history” projektu.

Baltijas militārā mantojuma tūrisma produkta paplašināšana Lietuvā un Dienvidlatvijā jeb “Military Heritage II” ir projekts, kura pamatā ir ideja atspoguļot Baltijas valstu kopīgo vēsturi caur militārā mantojuma prizmu. Projekta partneri vēlas paplašināt Baltijas militārā mantojuma tūrisma piedāvājuma teritoriālo pārklājumu, iekļaujot objektus no Dienvidlatvijas un Lietuvas, tādējādi atklājot pilnu vēsturisko stāstījumu. Projekta mērķis ir integrēt aptuveni 300 militārā mantojuma objektus tūrisma produktā, izveidot militārā mantojuma tūrisma maršrutus un pievienot nozīmīgas, jaunas vietas kopējai tīmekļa platformai. Šāds projekts jau īstenots sadarbībā ar Igaunijas partneriem. Līdz ar to, noslēdzoties jaunajam projektam, tiks apzināta visa Baltijas valstu teritorija un interesentiem būs pieejams plašs militārā mantojuma informatīvais apkopojums.

Plašāk par projektu “Military Heritage II”.

Ilgtspējīga ūdenstūrisma veicināšana Lietuvas‒Latvijas pārrobežu reģionā, iesaistot vietējos uzņēmējus un kopienas jeb “WaterTour” ir projekts, kas paredz veicināt ilgtspējīga ūdenstūrisma principus. Projekta partneri izveidos tūrisma maršrutu, kas ietvers ne tikai tūrismam nepieciešamo infrastruktūru, bet arī apskates objektus, ceļotājiem nepieciešamos pakalpojumus un tūrisma informācijas centrus. Reaģējot uz pieaugošo pēcpandēmijas pieprasījumu pēc ceļojumiem dabā un pielāgotiem maršrutiem, projekta partneri uzlabos 12 ūdenstūrisma vietas: dokus, atpūtas zonas, pārvietojamās upju piestātnes, trošu prāmi u. c. Informatīvās zīmes palīdzēs tūristiem droši orientēties 12 vietās Daugavā, Mēmelē (Nemunėlis), Dienvidsusējā, Šventojā, Aisetas ezerā, kā arī Zemgales reģionā (Latvija), Aukštaitijas reģionā (Lietuva), tostarp Labanoras, Gražutes, Anīkšču reģionālajos parkos un Biržu rajonā.

Plašāk par projektu “WaterTour”.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Zemgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.