Aizkraukle Sports
sporta laukums

Pēc rudens – ziemas perioda tehnoloģiskā pārtraukuma SIA “Asfaltbūve” atsākusi darbus daudzfunkcionālā sporta laukuma izbūvē Aizkraukles stadiona teritorijā Draudzības krastmalā 6.

Aizkraukles novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājas vietnieks Dzintars Grundšteins informē, ka pagājušajā gadā noņemts vecais laukuma segums, nozāģēti koki un krūmi, izbūvēta laukuma pamatne, lietusūdeņu kanalizācijas sistēma, apgaismojuma tīkls, izvietotas novērošanas kameras, apkārt laukumam ierīkots augsts žogs, lai ierobežotu lidojošo bumbu trajektoriju. Norokot daļu piekalnes, paplašināta laukuma teritorija uz novada vidusskolas ēkas pusi un izveidota nostiprinoša pretnobrukuma gabionu atbalsta siena – tērauda sieta karkass, kas pildīts ar granīta akmeņiem. Tas tika būvēts pa posmiem, kopā veidojot elastīgu, masīvu atbalstsienas konstrukciju. Siena ir sešu grādu slīpumā pret nogāzi un apmēram 100 metru gara, dažādās vietās trīs līdz piecu metru augsta un metru plata, bet pamatne ir divus metrus plata. Tehnoloģiskā pārtraukuma laikā radušās nepilnības, kas jānovērš.

Darbi šogad līdz rudenim ir jāpabeidz – jāturpina laukuma izbūve, jāieklāj mākslīgā zālāja segums futbola laukumā, strītbola laukuma segums, jāiekārto florbola laukums, jāizbūvē ietves posms, jāatjauno kāpnes un jāveic apzaļumošanas darbi.

Daudzfunkcionālā sporta laukuma izbūve tiek veikta ar valsts atbalstu. Plānotās būvdarbu izmaksas bija 1 164 473,86 eiro, tajā skaitā 202 098,77 eiro PVN. Valsts budžeta līdzfinansējums ir vairāk nekā miljons eiro. Taču saistībā ar būvniecības izmaksu sadārdzinājumu un papildu darbiem visam iecerētajam naudas nepietika, tādēļ pagājušajā gadā tika izstrādāts projekta papildinājums. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija projektu atbalstīja, pašvaldībai no Valsts kases atļaujot aizņemties 477 649 eiro. Pamatsummas atmaksu paredzēts uzsākt 2024. gadā, aizņēmumu plānots atmaksāt 20 gados. Kopējās būvdarbu izmaksas pašlaik ir 1 684 599,76 eiro, ieskaitot PVN.

Daudzfunkcionālajā sporta laukumā būs futbola laukums ar mākslīgo segumu, divi pludmales volejbola, divi basketbola, āra trenažieru un bērnu rotaļu laukums. laukumākslīgo segumu, divi pludmales volejbola, divi basketbola, āra trenažieru un bērnu rotaļu laukums.