Aizkraukle Dome Pārrobežu sadarbība
ASV vēstnieks Latvijā vizītē Aizkrauklē

15. maijā Aizkrauklē viesojās ASV vēstnieks Latvijā Kristofers Robinsons. Viens no galvenajiem vizītes mērķiem bija apmeklēt ASV kapitāla uzņēmumu “Jeld-Wen”. Pēc vēstnieka iniciatīvas notika arī saruna ar Aizkraukles novada domes vadību, kuru šoreiz pārstāvēja domes priekšsēdētāja vietnieki Dainis Vingris un Andris Zālītis.

Tikšanās laikā tika pārrunātas novada kopējās attīstības tendences, īpašu vērību veltot ekonomikas izaugsmes un jaunu investoru piesaistes iespējām, pašvaldības mijiedarbība un iesaiste valsts pārvaldes – ministriju – līmenī, toskait militārā poligona “Sēlija” kontekstā. Tika izvērtēti veidi, kā veicināt ciešāku sadarbību starp ASV organizācijām un novada pašvaldību dažādās jomās.

Jau pašlaik novadam ir cieša sadarbība labklājības jomā ar ASV Bruņoto spēku pavēlniecību Eiropā, ar kuras atbalstu un finansējumu tiek būvēts jauns korpuss pašvaldības aģentūras – sociālās aprūpes centra “Ziedugravas” – vajadzībām un ir noslēgts līgums par ģimenes atbalsta centra “Dzeguzīte” telpu renovāciju Iršu pagastā. Iepriekš ar ASV Bruņoto spēku pavēlniecības Eiropā atbalstu renovēts arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo Aizkrauklē.

ASV vēstnieka vizīte Aizkrauklē