Uzņēmējdarbība
anketa

Aizkraukles novada uzņēmēji dibina savu konventu, kura darbā iecerēts apzināt ar uzņēmējdarbību saistītās aktuālās problēmas novadā un sagatavot priekšlikumus to risināšanai, veidot kopīgus projektus un pārstāvēt uzņēmēju intereses valsts, pašvaldību un citās saistītās organizācijās. Savukārt, lai uzzinātu Aizkraukles novada uzņēmēju stiprās un vājās puses, problēmas un ierosinājumus, kādiem jautājumiem būtu jāpievērš uzmanība, ikviens uzņēmējs aicināts izpildīt anketu.

Uzņēmēj, piedalies un izsaki savas domas! 

Aizkraukles novada uzņēmēja anketa (google.com)