Koknese Uzņēmējdarbība
uznēmējudiskusija apli

Lai pārrunātu aktuālos jautājumus, 5. oktobrī kafejnīcā “Panna Cafe Koknese” tikās Aizkraukles novada uzņēmēji. Šī bija piektā novada uzņēmēju tikšanās, kurā pulcējās apmēram 30 dalībnieku.

Aizkraukles novada pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste Baiba Kellere stāsta, ka šīs tikšanās kļūst aizvien populārākas, uzņēmēji izmanto iespēju tikties, parunāt, veidot sadarbību. Šoreiz kopā sanāca uzņēmēji no Aizkraukles, Skrīveriem, Pļaviņām, Jaunjelgavas un Kokneses puses.

Klātesošos uzrunāja Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums un viņa vietnieks Dainis Vingris. Savukārt pasākuma namamāte, SIA “IMIga”, kas saimnieko “Panna Cafe Koknese”, īpašniece Ingūna Grandāne iepazīstināja ar savu uzņēmumu un viesus pārsteidza ar izcilu uzņemšanu.

SIA “Māris & Co” vadītājs Māris Mālmeisters dalījās pieredzē, kas varētu būt aktuāla arī mūsu novada uzņēmējiem – kādas iespējas paver tuvumā esošais poligons? Lai gan Lielvārdi, kur darbojas viņa uzņēmums un kur ir aviācijas bāze, nevar salīdzināt ar vietu, kur līdzās iekārtots plašs poligons, taču dažas kopējās ekonomiskas iezīmes šādās vietās tomēr ir.

Viena no sarunu tēmām bija par jauniešu nodarbinātību vasarā. Uzņēmējiem patīk, ka patlaban saistībā ar šo Nodarbinātības valsts aģentūras pasākumu ir jāsagatavo mazāk dokumentu, taču daļa uzņēmēju tomēr atzina, ka šī sadarbība neesot bijusi veiksmīga, jo liela veiksme esot atrast jauniešus, kuri patiešām vēlētos čakli strādāt. Savukārt citiem uzņēmējiem ir izdevies vasarās tikt pie jauniem un labiem palīgiem, un tad šī sadarbība tiekot turpināta.

Aktualitāte ir arī Aizkraukles novada uzņēmēju konventa dibināšana. Uzņēmēja Anželika Legante, kas ir viena no uzņēmēju konventa dibināšanas aktīvistēm, uzskata: “Uzņēmējdarbībā ir ļoti daudz kopīgu procesu, piemēram, zīmola radīšana, kvalitāte. Varbūt kāds noklausījies semināru vai izmantojis labu pakalpojumu un var padalīties, tāpat gadījumos, kad kādā jomā nepieciešams labs meistars – saziņa ar konventa čatu un palīdzība vai meistars rokā! Viennozīmīgi kopā darboties un darīt ir jēga, vēl jo vairāk, ja mūsu novadam ir paveicies – mūs atbalsta pašvaldības vadība, kura faktiski rosināja šo jautājumu.”

Aizkraukles novada uzņēmēji kopā iecerējuši apzināt ar uzņēmējdarbību saistītās aktuālās problēmas novadā un sagatavot priekšlikumus to risināšanai. Tāpat plānots veidot kopīgus projektus, kā arī konvents pārstāvētu uzņēmēju intereses valsts, pašvaldību un citās saistītās organizācijās. Paredzēts, ka uzņēmēju konventā varētu būt apmēram 25 biedri, valdē tiktu ievēlēti pieci cilvēki. Patlaban tiek sakārtota konventa darbības dokumentācija, bet viena no tuvākajām iecerēm ir šī gada beigās parakstīt kopēju sadarbības līgumu ar pašvaldību, nosakot sadarbības formas un arī iespējamo atbalstu.

Nākamā Aizkraukles novada uzņēmēju tikšanās paredzēta 30. novembrī, šoreiz viesus savās telpās uzņems Aizkraukles Profesionālā vidusskola.

Uzņēmēji tiekas “Panna Cafe Koknese”