Jauniešiem Uzņēmējdarbība
junieši kopa ar Niklāvu Mičuli

Aizkraukles novada Uzņēmēju dienu laikā Aizkraukles kultūras centrā notika vairāki semināri uzņēmējiem un jauniešiem, kuros lektori dalījās pieredzē biznesa veidošanā un attīstībā.

Uzrunājot semināra dalībniekus, Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums sacīja, ka ir svarīgi novērtēt uzņēmēju lielo ieguldījumu novada attīstībā, pateikt viņiem paldies par darbu un šādos semināros satikties, iepazīt vienam otru, tīkloties un dalīties pieredzē.

Zemgales Plānošanas reģiona izpilddirektors Valdis Veips atzina, ka Aizkraukles novads bijis viens no pirmajiem uzņēmēju dienu pasākumu rīkotājiem, ieskaitot uzņēmēju tirdziņus, tīklošanās un citus atbalsta pasākumus, un tagad tādus organizē visas Zemgales reģiona pašvaldības.

Zemgales Plānošanas reģiona Zemgales Uzņēmējdarbības centra vadītāja Mairita Pauliņa pastāstīja par īstenotajiem un plānotajiem uzņēmējdarbības atbalsta pasākumiem Zemgales plānošanas reģionā.

Ekonomikas zinātņu doktors Edgars Voļskis seminārā “Darba tirgus transformācija uzņēmējdarbības vidē Latvijā” stāstīja par ieguvumiem un zaudējumiem, Latvijā atverot darba tirgu, par sociālās apdrošināšanas un nodokļu sistēmas ietekmi un dalījās savā pieredzē, nesen pusgadu studējot Bufalo universitātē ASV. Lektors uzsvēra, ka darbaspēka ieplūšana no citām valstīm jau notiek un nākotnē bez citu valstu darbaspēka neiztiksim, tā ir neizbēgama. Viņš prognozē, ka pēc 2025. gada Latvijā būs ļoti būtisks nepieciešamā darbaspēka trūkums, jo iedzīvotāju skaits ar katru gadu samazinās. Pēc lektora domām, izmaiņas normatīvajos aktos jāveic, ņemot vērā reālo situāciju.

Ar kādu semināra dalībnieku raisījās diskusija par izglītības nepieciešamību. Ko darīt mātei ar trim bērniem laukos, ja ir iegūta augstākā izglītība, bet nav darba un ir liela bezcerība ‒ jautāja kāds semināra dalībnieks no zāles. Edgars Voļskis uzsvēra pašvaldības, dažādu programmu atbalstu un mūžizglītības nepieciešamību arī tad, ja ir iegūta augstākā izglītība. Viņš sacīja, ka ir grāmatvedis ar 25 gadu pieredzi, tajā skaitā auditorkompānijā finanšu noziegumu atklāšanā. Tehnoloģijas attīstās, un noziedzīgās darbības kļūst arvien komplicētākas. Lai tās atklātu, nepieciešamas specifiskas zināšanas, jo mūsdienās visvairāk krāpniecisku gadījumu notiek datorvidē, internetā, tādēļ viņš konkursā ieguvis finansējumu studijām Bufalo universitātē ASV, savā cienījamā vecumā, būdams ekonomikas zinātņu doktors, studējot kopā ar jauniešiem. Jau pirmajā lekcijā sapratis, cik daudz vēl jāmācās, lai ietu līdzi laikam. Bufalo universitātē izglītības process organizēts tā, lai students iegūtu paliekošas zināšanas, pēc lekcijām viņš regulāri devies uz bibliotēku, rakstījis darbus, kārtojis pārbaudījumus. Mācību process bijis ļoti intensīvs, tajā skaitā arī vēlu vakaros un naktīs, jo tikai ar lekciju klausīšanos bija nepietiekami, vajadzēja pierādīt, ka zināšanas ir iegūtas un nostiprinātas. Pirms kāda laika Ogres tehnikumā mūžizglītības programmā viņš ieguvis arī zināšanas mežsaimniecības pamatos. Lektors pieminēja savus jaunības gadus, kad ģimenē bijis mazs bērns un par spīti dažādām grūtībām viņš studējis, lai iegūtu izglītību. Lektors uzsvēra, ka ir svarīgi tuvoties mērķim kaut pa maziem solīšiem, ja gribam izmainīt savu dzīvi un nokļūt tur, kur vēlamies būt. Edgars Voļskis sacīja arī, ka ir bijis 54 valstīs un Latvijā ir salīdzinoši labi apstākļi dzīvei un darbam.

Arī biznesa treneris Edgars Untāls seminārā “Mākslīgā intelekta iespējas biznesam”, stāstot par savu pieredzi uzņēmējdarbībā, akcentēja izglītības lomu un nepieciešamību pašam mainīties, lai iegūtu labklājību. Viņš mācījies gan no klientiem, gan profesionālajām neveiksmēm. Daudziem ir domāšanas rāmji, kuros ir ērti, viņu dzīvē iestājies vāvernieks jeb cilvēks ir kā vāvere ritenī, ik dienu veicot vienu un to pašu apli, bet tas traucē augt un mainīties. Ir svarīgi rast drosmi un apņēmību šādu rāmi pārraut. Lektors uzsvēra, ka biznesā nav ātras naudas, ir milzīga kļūda tādu gribēt, un neviens neaizliedz katram vispirms mainīties savā domāšanā, pēc tam arī darbos un izaugsmē. Viņš aicināja izvērtēt trīs lietas ‒ cik daudz dzīvē ir prieka, naudas un brīvības.

Stāstot par mākslīgā intelekta iespējām, lektors dalījās savā pieredzē un deva vērtīgus praktiskus padomus, kā to izmantot savā biznesā.

Seminārā “Hobijs kā karjera” ar jauniešiem tikās influenceris Niklāvs Mičulis, stāstot par savu influencera karjeru, un viņu ikviens varēja vērot arī tiešraidē. Semināra ierakstu iespējams noskatīties novada pašvaldības Youtube un Facebook vietnē.

Semināru dalībnieki kopumā aizvadīja piepildītu dienu, tiekoties ar interesantām personībām un uzklausot viņu dzīves pieredzi un padomus biznesa veidošanā un attīstīšanā. Muzikālajā pauzē klātesošos ar nelielu koncertu priecēja Artūra Zemnieka vadītais Aizkraukles Profesionālās vidusskolas vokāli instrumentālais ansamblis.

Uzņēmēju dienas Aizkraukles novadā tika rīkotas projektā Nr. LVIII-068 “Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana”/SMEPRO 2 un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Aizkraukles novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Līdzfinansē Eiropas savienība
Uzņēmēju dienas 2023. Pirmā diena