Koknese Vide
saules paneļu parks

Piesaistot investīcijas četru miljonu eiro apmērā, Kokneses pagastā uzsākta saules elektrostacijas (SES) būvniecība. Tādējādi Aizkraukles novads sper būtiskus soļus Latvijas enerģētiskās neatkarības sekmēšanā ar atjaunīgo energoresursu palīdzību. Jaunbūvējamā "Kokneses SES" nodrošinās zaļu elektroenerģiju vismaz 2100 mājsaimniecībām.

Aizkraukles novada būvvalde šī gada 22. jūnijā izsniegusi atļauju SES izveidošanai desmit hektāru plašā teritorijā Aizkraukles novada Kokneses pagasta “Jaunsaulēs". Topošā spēkstacija atrodas koku aizsegā autoceļa A6 malā, triju kilometru attālumā no Kokneses un desmit kilometrus no Aizkraukles centra.

Šogad notiek saules elektrostacijas teritorijas sagatavošana, un ziemas otrajā pusē, kolīdz būs piemēroti laikapstākļi, tiks uzsākta spēkstacijas konstrukciju un kabeļlīniju izbūve. "Kokneses SES" teritorijā tiks izvietoti vairāk nekā 10 000 saules paneļu, kam sekos spēkstacijas testēšana un nodošana ekspluatācijā. "Kokneses SES" jauda būs 5,3 MW, un tā gadā saražos vismaz 5 300 000 kWh elektrības, kas atbilst 2100 mājsaimniecību vidējam elektrības patēriņam gadā.

Leons Līdums, Aizkraukles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs: “Viena no Aizkraukles novada prioritātēm ir ilgtspēja, tāpēc esam gandarīti, ka pie mums tiek attīstīta videi draudzīga infrastruktūra. Elektroenerģijas ieguve no saules nodrošinās zaļas un arī lētākas elektroenerģijas pieejamību iedzīvotājiem un uzņēmējiem, saglabājot vides bioloģisko daudzveidību. Joprojām ir nepieciešams strauji stiprināt Latvijas enerģētisko neatkarību, un mēs būsim starp pirmajām pašvaldībām, kam ir sava industriāla mēroga saules elektrostacija."

"Kokneses SES" īpašnieks ir pašmāju investīciju fonds "Merito Sustainable Energy Fund I", šobrīd lielākais saules elektrostaciju operators Latvijā, kas ieceres īstenošanai piesaistījis pieredzējušus ekspertus no uzņēmuma "Saules Energy". "Kokneses SES" projektā investēti vairāk nekā 4 miljoni eiro, tostarp Attīstības un finanšu institūcijas ALTUM aizdevums uzņēmumu ilgtspējai 2,1 miljona apmērā.

Līga Mellēna, ALTUM Uzņēmumu energoefektivitātes daļas vadītāja: “Kokneses SES izveidošana ir labs piemērs tam, kā pašvaldības, uzņēmēja un valsts atbalsta programmas sinerģijā top reģionam nozīmīgs zaļās enerģijas projekts. Šobrīd finansējums saules elektrostaciju izveidei ir ļoti pieprasīts – uzņēmēji aktīvi izmanto gan Atveseļošanas fonda programmas iespējas, gan finansējumu no ALTUM zaļo obligāciju resursiem".

“Aizkraukles novada pašvaldības domes atsaucība un izpratne par videi draudzīgas infrastruktūras nozīmi un nepieciešamību ir pamats tam, ka jaunās spēkstacijas būvēšanu varam sākt savlaicīgi. Latvijai šobrīd nepieciešams jūtams progress atjaunīgās enerģijas īpatsvara audzēšanā, tāpēc savus spēkus esam fokusējuši uz "Kokneses SES" un citiem projektiem, kuri jau tuvākajā nākotnē sāks ražot zaļu un izmaksu ziņā izdevīgāku elektroenerģiju. Latvijai sasniedzot ievērojamu zaļās elektroenerģijas ieguves apjomu no atjaunīgajiem resursiem, arī elektrības cena kļūs zemāka. "Kokneses SES" tiks attīstīta ar pieslēgumu sadales infrastruktūrai, tādējādi saules ražoto elektroenerģiju patērēs vietējie novada iedzīvotāji un uzņēmumi,” stāsta “Saules Energy” valdes priekšsēdētājs Artūrs Plūme.

Lai stiprinātu Latvijas enerģētisko neatkarību, “Merito” fonds kopumā ieguldīs 50 miljonus eiro astoņu jaunu SES izveidē Latvijas reģionos. Fonds šogad jau ir realizējis četru jaunu SES izbūvi Zilupē, Brenguļos, Inčukalnā un Carnikavā ar kopējo jaudu 24,9 MW. Vēl četru elektrostaciju projekti tiks īstenoti 2024. gadā. Astoņas jaunās SES kopumā gadā saražos vismaz 70 000 MWh elektrības, ar zaļo enerģiju apgādājot vairāk nekā 35 000 mājsaimniecību visā Latvijā.

Saules radītā enerģija ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā palielināt Latvijas un citu Eiropas valstu neatkarību no naftas un gāzes produktiem. Latvija solārās enerģijas jomā joprojām atrodas pēdējā vietā Eiropas Savienībā. Kā liecina to valstu pieredze, kur līdzīgas spēkstacijas darbojas jau gadu desmitiem, saules elektrostacijas ir ne vien ekonomiski izdevīgas, bet arī videi un sabiedrībai draudzīgas – to izbūvē nav nepieciešamas nozīmīgas teritorijas izmaiņas, savukārt darbības laikā tās ir klusas un dzīvajai radībai neitrālas.

Uzziņa 

Pārņemot Rietumeiropā izplatīto praksi, elektrostacijas teritorija turpinās kalpot arī kā lauksaimniecības zeme – tajā būs bioloģiskā pļava, kurā varētu tikt ganītas aitas. Tuvējie aitkopji, kuriem ir interese sadarboties, aicināti sazināties, rakstot e-pastā: inese@saules.energy.

Par projekta īstenotājiem

"Saules Energy" ir Latvijas atjaunīgās enerģijas projektu attīstītājs. Uzņēmuma mērķis ir panākt, lai investīcijas videi draudzīgās tehnoloģijās būtu ienesīgas un kalpotu plašam sabiedrības lokam.

Latvijas Bankā reģistrēto alternatīvo ieguldījumu fondu "Merito Sustainable Energy Fund I" pārvalda "Merito Partners" – strauji augošs privātā kapitāla ieguldījumu uzņēmums, kas darbojas Latvijā un tuvākajā reģionā