Uzņēmējdarbība
aicinām piedāvāt telpas un zemes īpašumus

Aizkraukles novada pašvaldība vēlas aktualizēt informāciju un apzināt privātpersonām piederošos nekustamos īpašumus, kurus vajadzības gadījumā īpašnieki varētu iznomāt vai pārdot uzņēmumiem biznesa uzsākšanai vai attīstībai.

Pašvaldības tīmekļvietnē plānots ievietot sarakstu ar pašvaldības un privātīpašnieku īpašumiem, kas ir pieejami investoriem. Informācija būs noderīga uzņēmējiem, kuri vēlas darboties Aizkraukles novadā un kuriem ir nepieciešamas biroju, ražošanas, noliktavu, tirdzniecības telpas un zemes īpašumi. Tiks veidota arī interaktīva karte ar mērķi vienuviet apkopot visas uzņēmējiem pieejamās ēkas un teritorijas pirkšanai vai nomāšanai.

Ja jūsu rīcībā ir telpas vai zemes īpašumi, kurus vēlaties iznomāt vai pārdot, lūdzam aizpildīt nekustamā īpašuma reģistrēšanas anketu par jūsu piedāvāto nekustamā īpašuma objektu un nosūtīt Aizkraukles novada pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta un komunikācijas speciālistēm Elitai Kaņepējai, tālrunis +371 27873332, e-pasts: elita.kanepeja@aizkraukle.lv, vai Jogitai Baltmanei, tālrunis +371 20267286, e-pasts: jogita.baltmane@aizkraukle.lv