veloparks

Vēl notiek pēdējie darbi, lai apmeklētājiem trases un celiņus vērtu mūsdienīgais veloparks Aizkrauklē. Jaunās būves aprises jau ir pievilcīgas, bet aizkraukliešiem mazliet jāpaciešas – veloparku plānots atklāt septembra vidū.

Multifunkcionālais veloparks top Vecmaurēnos-1, laukumā pretī Aizkraukles novada vidusskolai un sporta centram. Tā būve sākās pagājušajā rudenī, šovasar darbi turpinās. Veloparku būvē SIA “We Build Parks”. Jauno objektu septembra vidū plānots nodot ekspluatācijā.

Aizkraukles novada pašvaldības Attīstības nodaļas vecākā projektu vadītāja Valērija Noreika stāsta, ka jau izbūvēta visa velotrase un ieklāta velēna. Patlaban trase tiek marķēta un notiek skeitparka konstrukciju sagatavošanas darbi, lai to varētu novietot un nostiprināt laukumā. Pati veloparka teritorija jau ir labiekārtota, tajā novietoti soliņi un atkritumu urnas, kā arī tuvākajā laikā plānots ierīkot diennakts videonovērošanu.

Jaunā veloparka kopējā platība ir 9203 kvadrātmetri. Tajā ir asfaltēta velotrase jeb pamptreks, gājēju takas un skeitparks. Tas būs piemērots visu vecumu velobraucējiem un skrituļotājiem.

 “Veloparkā jau ir ļoti skaisti un mūsdienīgi,” teic Valērija Noreika. Objekts vizuāli veidots kā Daugavas ūdenskrātuves ģeomorfoloģiskais modelis – izmantojot daudzfunkcionālā veloparka nevienmērīgo reljefu, tajā atspoguļota netālu esošās Daugavas dziļākā daļa, senā upes gultne, senie pauguri, kas pēc Pļaviņu HES uzbūvēšanas kļuvuši par salām. Acīgākie braucēji ievēros veloparkā iestrādāto augstāko virsotni – “sirds salu” un dziļākās vietas atzīmi Daugavā.

Veloparka būvei līdzekļi piešķirti no Eiropas Reģionāla attīstības fonda (ERAF) administrētās Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam “Unikālu ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas vērtību izmantošana zaļā izzinošā tūrisma attīstībā” projektu līdzekļiem (LLI-483, GEOTOUR). Projekta kopējais finansējums649 972,15 eiro (tajā skaitā. ERAF finansējums – 552 476,31 eiro), Aizkraukles pašvaldībai piešķirtais finansējums ir 165 913,42 eiro, no kuriem ERAF finansējums ir 141 026,40 eiro, savukārt pašvaldības līdzfinansējums – 24 887,02 eiro.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Aizkraukles novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.