Dome Sabiedrība Vietalvas pagasts
tikšanās ar iedzīvotājiem

Aizkraukles novada domes vadība un nozaru pārstāvji 5. februārī tikās ar iedzīvotājiem Vietalvas pagastā. Tāpat kā pērn, arī šogad uz tikšanos pulcējās ap 40 vietalviešu, vēloties sadzirdēt atbildes gan uz iepriekš iesūtītajiem, gan sarunas gaitā uzdotajiem jautājumiem.

Kā ierasts, klātesošos uzrunāja novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums, pateicoties par aktivitāti, gan sanākot kuplā skaitā klātienē, gan jau iepriekš iesūtot jautājumus.

Vairāki jautājumi rakstveidā tika iesūtīti par maršruta autobusu kustības grafiku, lūdzot nodrošināt skolēnu nokļūšanu uz Pļaviņās esošajām izglītības iestādēm arī jūnijā, lai pirms eksāmeniem varētu apmeklēt konsultācijas un Pļaviņu Mūzikas skolas un Pļaviņu Mākslas skolas noslēguma nodarbības. Pļaviņu apvienības pārvaldes vadītājs Andris Ambainis apliecināja apņemšanos to nodrošināt.

Iedzīvotāji sūdzējās, ka sabiedrisko pasažieru pārvadājumu šoferi neiebrauc Vietalvas centrā un nepabeidz autobusu reisu galapunktā, bet apgriežas atpakaļceļam iepriekšējā pieturā. Arī šoferu kultūra un attieksme pret klientiem ne vienmēr iekļaujas pieklājības robežās. Gatavojoties šai sanāksmei, Pļaviņu apvienības pārvaldes vadītājs Andris Ambainis uzaicināja SIA “Tukuma auto” pārstāvjus apmeklēt tikšanos un klātienē atbildēt uz jautājumiem, taču diemžēl pēdējā brīdī pārstāvis savu dalību atteica.

Iedzīvotāji sūdzējās arī par milzīgo putekļu apjomu, kāds nonāk mājokļos VAS “Latvijas valsts ceļi” apsaimniekošanā esošā ceļa Vietalva–Bites malā aptuveni piecu kilometru garumā. Arī šogad šo māju iedzīvotāji lūdza pašvaldību atbalstīt aicinājumu ceļa posmu noklāt ar melno segumu, jo ceļa virsmas segums jau ir nodilis un ir bīstami pa to pārvietoties. Apvienības pārvaldes vadītājs apliecināja, ka ir veiktas sarunas ar VAS “Latvijas valsts ceļi” vadību un arī šogad, tuvojoties siltajai sezonai, iecerēts atkārtoti vērsties ar lūgumu nodrošināt Vietalvas–Bites ceļa pretputes apstrādi. Viņš aicināja arī iedzīvotājus ar kopīgi parakstītu vēstuli vērsties VAS “Latvijas valsts ceļi”.

Viskaismīgākās diskusijas izvērtās ap iepriekš iesūtīto jautājumu – par SIA “TAKA-M” ieceri veikt nolietoto dzelzceļa gulšņu pārstrādi Vietalvas pagastā. Novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Zālītis rūpīgi izskaidroja kārtību, kādā notiek šādas procedūras, un pašlaik pašvaldībai nav iespēju aizliegt vai atļaut uzņēmējam uzsākt darbu. Šobrīd tiks uzsākts ietekmes uz vidi izvērtējums, tam sekos sabiedriskā apspriešana, un tikai šī gada beigās pašvaldība varētu lemt par atļaujas izsniegšanu. Andris Zālītis apņēmās apmeklēt visas sabiedriskās apspriedes, kuras notiks Vietalvā, un skaidri paust viedokli pārējiem novada domes deputātiem, kuri nebūs klātienē apmeklējuši sabiedriskās apspriešanas sanāksmes un iedziļinājušies šajā jautājumā.

Pašvaldība, saklausot iedzīvotāju bažas, rosinās Valsts vides dienestu veikt ārkārtas pārbaudes SIA “TAKA-M” uzņēmuma teritorijā, lai pārliecinātos, ka ievērotas visas prasības un no pašreizējās darbības grunts uzņēmuma apkārtnē nav piesārņota.

Kāda iedzīvotāja, vēršoties pie novada Kultūras pārvaldes vadītājas Antas Teivānes, ierosināja atjaunot senu tradīciju – bērnības svētkus. Anta Teivāne atbildēja, ka bērnības svētku tradīcija pārtrūkusi apmeklētāju trūkuma dēļ un tie vairs netiek rīkoti, jo nav sabiedrības pieprasījuma. Ja iedzīvotāji rakstiskā iesniegumā ierosinātu svētku atjaunošanu, kultūras darbinieki to noteikti apsvērtu.

Tika pausts arī satraukums par patvertnēm, kuras būtu jāveido jau savlaicīgi, iedzīvotājiem sniedzot informāciju par civilās aizsardzības tematiku.

Kāda vietalviete pauda neapmierinātību par kultūras pasākumu klāstu – to esot par maz. Kultūras darba organizatore Zane Kažus norādīja, ka pasākumi notiek katru mēnesi, taču paši iedzīvotāji ir kūtri tos apmeklēt. Pat balles ir maz apmeklētas. Viņa atzinīgi vērtē pagasta uzņēmēju lielo atbalstu kultūras nozarei Vietalvā. Anta Teivāne uzteica Vietalvas pagasta kultūras darba organizatori, kura regulāri rīko pasākumus, un aicināja iedzīvotājus veidot pozitīvu dialogu ar pašvaldību.

Novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums informēja par pašvaldības iedzīvotāju padomju nolikuma izstrādi – nolikuma projekts pašlaik ir publiskots pašvaldības tīmekļvietnes sadaļā Normatīvie akti – Saistošo noteikumu projekti – Aizkraukles novada Iedzīvotāju padomes nolikums. Katram interesentam ir iespēja iesūtīt savus priekšlikumus normatīvā akta pilnveidošanai līdz 13. februārim e-pastā: dome@aizkraukle.lv.

Arī šogad Vietalvas pagasta iedzīvotāju kopiena bija ļoti aktīva, uzdodot daudz jautājumu. Tikšanās laikā bija jūtama patiesa iedzīvotāju rūpe par pagasta attīstību un nākotnes perspektīvām.

Pateicamies ikvienam atnākušajam par veltīto laiku un uzdotajiem jautājumiem!

Pirmdien, 12. februārī, pulksten 17.30 Iršu pagasta pārvaldes zālē uz tikšanos ar novada domes un pašvaldības vadību aicināti Iršu pagasta, kā arī tuvējās apkārtnes iedzīvotāji.

Iedzīvotāji jautājumus var uzdot arī iepriekš (līdz 8. februārim pulksten 12.00), tos sūtot e-pastā: info@aizkraukle.lv vai zvanot pa tālruni +371 27889770 (darba laikā).

Tikšanās ar iedzīvotājiem Vietalvas pagastā