Vingrošana

Vingrošanas nodarbība, kas paredzēta 25. augustā, Pļaviņās, fizioterapeites Janīnas Grinsones-Veldes pavadībā nenotiks. Tā pārcelta uz 24. augustu.

Vingrošana notiek katru pirmdienu no pulksten 19 līdz 20 un katru ceturtdienu no pulksten 19.10. līdz 20.10 iekšpagalmā, Daugavas ielā 50, Pļaviņās (sliktos laikapstākļos soprta zālē, Daugavas ielā 50).

Līdzi jāņem savs vingrošanas paklājiņš.

Dalībniekiem iepriekš jāpiesakās pie Aizkraukles novada pašvaldības Attīstības nodaļas projektu vadītājas Olitas Znotiņas pa tālruni +371 27870290.

Nodarbības ir bez maksas un tās tiek īstenotas projekta Nr.9.2.4.2/16/I/091 "Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņās un tās apkaimē" ietvaros.

Olita Znotiņa

Teritorijas plānotāja
olita.znotina [at] aizkraukle.lv