koku zari pārliekušies par sētu

Aizkraukles pilsēta aug un paplašinās, un nu jau arī vasarnīcu kooperatīva “Ziedi” teritorija pamazām kļūst par daļu no pilsētas, jo iedzīvotāji labprāt pārceļas uz pastāvīgu dzīvi šajā mikrorajonā. Tas ne tikai dod zināmas priekšrocības, bet arī uzliek noteiktus pienākumus un ierobežojumus. Viens no tiem ir rūpes par sev piederošo teritoriju, tāpēc aicinām iedzīvotājus pievērt uzmanību gan koku zaru apzāģēšanai, gan transporta novietošanas prasībām, lai netraucētu satiksmi ielās.

Pēdējos gados ir pieaugusi kustības intensitāte ielās “Ziedu” teritorijā. Vienlaikus izauguši stādītie augļu koki un dekoratīvie krūmi, kas sniedzas pāri īpašumu norobežojošiem žogiem, aizsedzot redzamību krustojumos, ar zariem bojājot garām braucošās automašīnas, traucējot satiksmi un radot bīstamas situācijas. Tā kā Aizkraukles pilsētas teritorijā esošo vasarnīcu ceļiem ir noteikts ielu statuss, atbilstoši normatīvajiem aktiem iedzīvotāji pie ielām nevar patvaļīgi stādīt kokus, kā arī vasarnīcu īpašniekiem ir pienākums savu īpašumu uzturēt tādā kārtībā, lai tas nerada apdraudējumu citiem. Tātad arī koku un krūmu zari nedrīkst aizsegt ielas braucamo daļu, traucējot satiksmei. Šo stādījumu kopšanu un apzāģēšanu būtu jāveic to īpašniekiem.

Pašvaldība aicina vasarnīcu īpašnieku pašiem veikt regulāru koku un krūmu kopšanu, sekojot līdzi, lai to zari neaizsegtu ielu un nepieciešamības gadījumā tie tiktu apzāģēti. Ja paši īpašnieki paši to neizdarīs, tad zaru un koku, kas sniedzas uz ielas un apgrūtina satiksmi, apzāģēšanu veiks pašvaldības darbinieki atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei. Zari tiks nozāģēti līdz ar īpašuma sētu, neizvērtējot piederību un stādījumu tālāko labjūtību un izskatu.

Teritorijas apsaimniekošanu un atkritumu savākšanu apgrūtina arī uz ielām novietotās automašīnas. SIA “Aizkraukles KUK” lūdz vasarnīcu mikrorajona iedzīvotājus otrdienās neatstāt automašīnas uz ielas, jo tas liedz iespēju atkritumu izvešanas transportam izbraukt pa šaurajām ieliņām, lai izvestu atkritumus. Ja piekļuve konteineram uz ielas novietotu automašīnu dēļ nebūs iespējama, atkritumu izvešana netiks nodrošināta.

Lūdzam iedzīvotājus būt saprotošiem un pretimnākošiem, parūpējoties par sava īpašuma sakārtošanu un transporta līdzekļu novietošanu!