Sabiedrība Veselība
ziņo par zāļu blaknēm

Zāļu valsts aģentūra (ZVA) vienkāršojusi un padarījusi ērtāku ziņošanu par zāļu blaknēm ‒ iedzīvotāji turpmāk var noskenēt QR kodu un ziņojumu aizpildīt elektroniski.

Ja ir bažas, ka zāles izraisījušas blakni, vispirms jāsazinās ar ārstu vai farmaceitu, lai saņemtu medicīnisku padomu par nepieciešamo rīcību, piemēram, zāļu lietošanas pārtraukšanu, devas samazināšanu vai aizvietošanu ar cita veida zālēm. Ļoti svarīgi par šiem veselības traucējumiem, par kuriem ir aizdomas, ka tie varētu būt zāļu blakne, paziņot ZVA.

Ziņojot par blaknēm, sabiedrība piedalās zāļu drošuma uzraudzībā, palīdzot ātrāk atklāt jaunas un retas blaknes un no tām turpmāk pasargāt citus cilvēkus.

Lai iesniegtu ziņojumu, pietiek vien ar pacienta aizdomām, ka lietotās zāles izraisījušas blakni. Ikviens iedzīvotājs var ziņot par jebkuru novērotu nevēlamu reakciju, ja ir aizdomas, ka tā ir zāļu blakne. Ziņot iespējams, skenējot QR kodu, kurš pieejams aptiekās vai ZVA tīmekļvietnē. QR kods aizvedīs uz iedzīvotājiem paredzētu blakņu ziņošanas veidlapu.

Ziņot par zāļu blaknēm var arī ZVA tīmekļvietnes sadaļā “Pacientiem un sabiedrībai”, pēc tam izvēloties sadaļu “Zāles” un “Ziņot par blakusparādībām”.

Visus saņemtos ziņojumus ZVA izvērtēs un ievadīs starptautiskajā ES datubāzē, kurā apkopoti un izvērtēti ziņojumi no visas Eiropas un pasaules.

Sabiedrības informēšanas kampaņas “Lieto zāles? Novēro blaknes? Ziņo!” mērķis ir palielināt iedzīvotāju informētību un izpratni par zāļu blaknēm un veicināt iedzīvotāju ziņošanu ZVA. Plašāka informācija par kampaņu un informatīvajiem materiāliem pieejama ZVA tīmekļvietnē.