Norises vieta
https://izsoles.ta.gov.lv
Norises datums
Izsoles sākums – 10.08.2022. plkst.13.00 izsoles noslēgums 30.08.2022. plkst. 13.00

Aizkraukles novada pašvaldība paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Aizkraukles novada pašvaldībai piederošā kustamā manta  transportlīdzeklis VW SHARAN valsts reģistrācijas Nr. KE7966, izlaiduma gads – 2009. dīzelis, pelēkā krāsā, sēdvietas – 7.

Izsoles sākumcena – 2417,00 EUR. Izsoles solis - 50,00 EUR. Nodrošinājums –241,70 EUR. Pašvaldības noteiktā dalības maksa – 10,00 EUR. Izsoles sākums – 10.08.2022. plkst.13.00, izsoles noslēgums 30.08.2022. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam jāiemaksā:

  1. nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 241,70 EUR un pašvaldības noteiktā dalības maksa – 10,00 EUR apmērā Aizkraukles novada pašvaldības norēķinu kontā - A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302; vai A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750; vai A/S “Citadele”, konts: LV21PARX0012447150001 un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;
  2. dalības maksa, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Saskaņot objekta apskates laiku var Aizkraukles novada pašvaldības Neretas apvienības pārvaldē, sazinoties pa telefonu +371 26320931.