Norises vieta
Aizkraukles novada pašvaldības domes 1. stāva mazā zāle
Norises datums
07.02.2024. plkst. 11.00

Aizkraukles novada pašvaldība izsludina mutisku nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli piederošā nekustamā īpašuma - ēkas Smilšu iela 2, Jaunjelgavā, Aizkraukles novadā, telpu grupu Nr. 71

Telpas Nr.

Kopējā telpu grupas platība, m2

Sākumcena (bez PVN)

Izsoles Solis (10 % no nosacītās sākumcenas)

Izsoles laiks

Telpu grupa Nr. 71

19,2

15,94

1,59

07.02.2024.

plkst. 11.00

Pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt līdz 2024. gada 6. februārim plkst. 13.00, noteikumos norādītajā kārtībā.

Izsole notiks 2024. gada 7. februārī plkst. 11.00, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, Aizkraukles novada pašvaldības Mazajā zālē, sludinājumā norādītajā laikā.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam jāiemaksā pašvaldības noteiktā izsoles reģistrācijas maksa – 10,00 EUR (desmit eiro) ar norādi “Smilšu ielā 2, Jaunjelgavā, telpas Nr. 71 nomas tiesību izsolei”, ieskaitot Aizkraukles novada pašvaldības reģ. Nr.90000074812, A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302, vai A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750, vai A/S “Citadele”, konts: LV21PARX0012447150001 norēķinu kontā.

Nomas objekta apskate iespējama, iepriekš piesakoties un vienojoties par apskates laiku (kontaktinformācija saziņai ar iestādes pārstāvi: tālr. +371 28764885).

Telpu nomas izsoles noteikumi

1. pielikums

2. pielikums