Norises vieta
https://izsoles.ta.gov.lv
Norises datums
Izsoles sākums 10.07.2023. plkst. 13.00 izsoles noslēgums 09.08.2023. plkst. 13.00

Aizkraukles novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektroniskajā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Daugavas iela 111-17, Pļaviņās, Aizkraukles novadā ar kadastra Nr. 3213 900 1024 un sastāv no dzīvokļa 27.7 m2, kā arī pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 276/5940 domājamās daļas no būves (ar kadastra apzīmējumu 3213 001 0784 001) un zemes (ar kadastra apzīmējumu 3213 001 0784).

Īpašuma adrese: Daugavas iela 111-17, Pļaviņas, Aizkraukles novads

Izsoles sākumcena - 3203.00 EUR. Izsoles solis - 50,00 EUR. Nodrošinājums – 320.30 EUR. Pašvaldības noteiktā dalības  maksa – 10,00 EUR.

Izsoles sākums 10.07.2023. plkst. 13.00, izsoles noslēgums 09.08.2023. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam jāiemaksā:

  1. nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 320.30 EUR un pašvaldības noteiktā dalības maksa –10,00 EUR apmērā Aizkraukles novada pašvaldības norēķinu kontā - A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302; vai A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750; vai A/S “Citadele”, konts: LV21PARX0012447150001 un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;
  2. dalības maksa 20,00 EUR apmērā, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša liekā no izsoles noslēguma dienas.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Saskaņot objekta apskates laiku var Aizkraukles novada pašvaldības Pļaviņu apvienības pārvaldē, sazinoties pa telefonu +371 29388675.