Norises vieta
https://izsoles.ta.gov.lv
Norises datums
Izsoles sākums 11.03.2024. plkst. 13.00 Izsoles noslēgums 10.04.2024. plkst. 13.00

Aizkraukles novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektroniskajā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Lāčplēša ielā 13-71, Aizkrauklē, ar kadastra Nr. 3201 900 3447 un sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 38,4 m2 un pie dzīvokļa piederošo kopīpašuma 3080/414687 domājamo daļu no būves ar kadastra apzīmējumu Nr. 3201 002 0218 008.

Īpašuma adrese: Lāčplēša iela 13-71, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101, Izsoles sākumcena – 9493,00 EUR. Izsoles solis – 200,00 EUR. Nodrošinājums – 949,30 EUR. Pašvaldības noteiktā dalības maksa – 20,00 EUR.

Izsoles sākums – 11.03.2024. plkst. 13.00, izsoles noslēgums 10.04.2024. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam jāiemaksā:

  1. nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 949,30 EUR un pašvaldības noteiktā dalības maksa – 20,00 EUR apmērā Aizkraukles novada pašvaldības norēķinu kontā - A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302; vai A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750; vai A/S “Citadele”, konts: LV21PARX0012447150001 un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;
  2. dalības maksa 20,00 EUR apmērā, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša liekā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Saskaņot objekta apskates laiku var Aizkraukles novada pašvaldības Īpašumu nodaļā, sazinoties pa tālruni +371 65133947.