Norises vieta
https://izsoles.ta.gov.lv
Norises datums
Izsoles sākums 11.03.2024. plkst. 13.00 Izsoles noslēgums 10.04.2024. plkst. 13.00

Aizkraukles novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektroniskajā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības īpašumu “Raudas”, kas atrodas Kokneses pagastā, ar kadastra Nr. 32600040223 un sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 32600040223 – 0,3433 ha platībā un divām nedzīvojamām ēkām ar kadastra apzīmējumiem 32600040233001 un 32600040233002.

Īpašuma adrese: "Raudas", Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV–5113. Izsoles sākumcena – 15624,00 EUR. Izsoles solis – 100,00 EUR. Nodrošinājums – 1562,40 EUR. Pašvaldības noteiktā dalības maksa – 20,00 EUR.

Izsoles sākums 11.03.2024. plkst. 13.00, izsoles noslēgums 10.04.2024. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam jāiemaksā:

  1. nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 1562,40 EUR un pašvaldības noteiktā dalības maksa – 20,00 EUR apmērā Aizkraukles novada pašvaldības norēķinu kontā – A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302; vai A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750; vai A/S “Citadele”, konts: LV21PARX0012447150001 un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;
  2. dalības maksa 20,00 EUR apmērā, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā līdz 2024. gada 1. maijam. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Saskaņot objekta apskates laiku var Aizkraukles novada pašvaldības Kokneses apvienības pārvaldē, sazinoties pa tālruni +371 26435216.