Norises vieta
https://izsoles.ta.gov.lv
Norises datums
Izsoles sākums 10.09.2023. plkst. 13.00 izsoles noslēgums 02.10.2023. plkst. 13.00

Aizkraukles novada pašvaldība paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli, Aizkraukles novada pašvaldībai piederošā kustamā manta autobuss Mercedes Benz 0303, valsts reģistrācijas Nr.FG-5667, izlaiduma gads - 1988., reģistrēts uz Aizkraukles novada pašvaldības vārda.

Izsoles sākumcena – 1180,00 EUR. Izsoles solis - 100,00 EUR. Nodrošinājums –118,00 EUR. Pašvaldības noteiktā reģistrācijas maksa – 10,00 EUR. Izsoles sākums 10.09.2023. plkst.13.00, izsoles noslēgums 02.10.2023. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam jāiemaksā:

  1. nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 118,00 EUR un pašvaldības noteiktā reģistrācijas maksa – 10,00 EUR apmērā Aizkraukles novada pašvaldības norēķinu kontā - A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302; vai A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750 un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;
  2. dalības maksa, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles noslēguma dienas. Darījumam piemēro pievienotās vērtības nodokli (PVN).

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Saskaņot objekta apskates laiku var sazinoties ar Skrīveru pagasta pārvaldes Saimniecības nodaļas vadītāju pa tālruni +371 26444662.