Norises vieta
https://izsoles.ta.gov.lv
Norises datums
Izsoles sākums 10.09.2023. plkst. 13.00 izsoles noslēgums 10.10.2023. plkst. 13.00

Aizkraukles novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektroniskajā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu, kas atrodas “Ķirsītis”, Aiviekstes pagasts, Aizkraukles novads ar kadastra Nr. 3242 009 0167 un sastāv no sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības 1409 m2 platībā.

Īpašuma adrese: “Ķirsītis”, Aiviekstes pagasts, Aizkraukles novads, LV- 5120, Izsoles sākumcena - 3 725.00 EUR

Izsoles solis  - 100,00 EUR. Nodrošinājums – 372.50 EUR. Pašvaldības noteiktā dalības  maksa –10,00 EUR.

Izsoles sākums 10.09.2023. plkst. 13.00, izsoles noslēgums 10.10.2023. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam jāiemaksā:

  1. nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 372.50 EUR un pašvaldības noteiktā dalības maksa –10,00 EUR apmērā Aizkraukles novada pašvaldības norēķinu kontā - A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302; vai A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750; vai A/S “Citadele”, konts: LV21PARX0012447150001 un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;
  2. dalības maksa 20,00 EUR apmērā, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša liekā no izsoles noslēguma dienas.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Saskaņot objekta apskates laiku var Aizkraukles novada pašvaldības Pļaviņu apvienības pārvaldē, sazinoties pa telefonu +371 29388675.