Norises vieta
https://izsoles.ta.gov.lv
Norises datums
Izsoles sākums 15.03.2022. plkst.13.00 Izsoles noslēgums 4.04.2022. plkst. 13.00

Aizkraukles novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektroniskajā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu “Podi” kas atrodas Vietalvas pagastā, Aizkraukles novada ar kadastra Nr. 3292 001 0028 – 11,87 ha platībā.

Izsoles sākumcena – 20269.00 EUR. Izsoles solis - 200,00 EUR. Nodrošinājums –2026.90 EUR. Pašvaldības noteiktā dalības maksa – 20,00 EUR. Izsoles sākums – 15.03.2022. plkst.13:00., izsoles noslēgums 14.04.2022. plkst. 13:00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 2026.90 EUR un pašvaldības noteiktā dalības maksa – 20,00 EUR apmērā Aizkraukles novada pašvaldības norēķinu kontā - A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302; vai A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750; vai A/S “Citadele”, konts: LV21PARX0012447150001 un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;

2) dalības maksa EUR 20,00 apmērā, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša liekā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Saskaņot objekta apskates laiku var Aizkraukles novada pašvaldības Pļaviņu apvienības pārvaldē, sazinoties pa telefonu +37129388675.