Norises vieta
https://izsoles.ta.gov.lv
Norises datums
Izsoles sākums 11.03.2024. plkst. 13.00 Izsoles noslēgums 10.04.2024. plkst. 13.00

Aizkraukles novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektroniskajā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības īpašumu Sporta iela 29A, kas atrodas Skrīveros, Skrīveru pagastā, ar kadastra Nr. 32820080736 un sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 32820080736 – 0,1959 ha platībā.

Īpašuma adrese: Sporta iela 29A, Skrīveri, Skrīveru pagasts, Aizkraukles novads, LV–5125. Izsoles sākumcena – 6483,00 EUR. Izsoles solis – 100,00 EUR. Nodrošinājums – 648,30 EUR. Pašvaldības noteiktā dalības maksa – 20,00 EUR.

Izsoles sākums 11.03.2024. plkst. 13.00, izsoles noslēgums 10.04.2024. plkst. 13.00

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam jāiemaksā:

  1. nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 648,30 EUR un pašvaldības noteiktā dalības maksa – 20,00 EUR apmērā Aizkraukles novada pašvaldības norēķinu kontā – A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302; vai A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750; un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;
  2. dalības maksa 20,00 EUR apmērā, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā līdz 2024. gada 1. maijam. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Saskaņot objekta apskates laiku var ar Aizkraukles novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālisti, sazinoties pa telefonu +371 65197247 (pirmdienās, ceturtdienās).