Norises vieta
Aizkraukles novada pašvaldības domes 1. stāva mazā zāle
Norises datums
01.06.2022. plkst. 14:30

Aizkraukles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu “Stūrāni”, kadastra numurs 32780080258, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 32780070258, 7,17 ha platībā Seces pagastā, Aizkraukles novadā.

  • Izsoles sākumcena – 16415,00 euro.
  • Izsoles dalības maksa – 20,00 euro.
  • Izsoles solis – 50,00 euro.
  • Izsoles nodrošinājums – 10% apmērā no izsoles sākumcenas – 1641,50 euro.

Izsole notiks 2022.gada 1.jūnijā plkst. 14:30 Aizkraukles novada pašvaldības domes 1.stāva mazajā zālē (Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV- 5101).

Izsolei var pieteikties Aizkraukles novada pašvaldībā līdz 2022.gada 30.maija plkst. 10.00 (Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV- 5101).

Nekustamajam īpašumam “Stūrāni”, kadastra numurs 32780080258, ir noteiktas pirmpirkuma tiesības.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties: Aizkraukles novada pašvaldībā interneta mājas lapā: www.aizkraukle.lv.

Saskaņot objekta apskates laiku var Aizkraukles novada pašvaldības Seces pagasta pakalpojumu centrā, sazinoties pa telefonu 27843100