Norises vieta
Aizkraukles novada pašvaldības domes 1. stāva mazā zāle
Norises datums
05.10.2022.

Aizkraukles novada pašvaldība izsludina mutisku nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli biroju ēkas Melioratoru ielā 1, Koknesē, Aizkraukles novadā, pagrabstāva telpām Nr. 23, 24 un 25

Telpas Nr.

Kopējā telpas platība, m2

sākumcena

Izsoles Solis (10 % no nosacītās sākumcenas)

Izsoles laiks

pagrabstāvs

 

Telpa Nr. 23

25.3

39.22

3.92

05.10.2022.

Plkst. 10.00

Telpa Nr. 24

25.2

34.27

3.43

05.10.2022.

Plkst. 10.30

Telpa Nr. 25

25.1

36.40

3.64

05.10.2022.

Plkst. 11.00

Pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt līdz 2022. gada 4. oktobrim plkst. 12.00, noteikumos norādītajā kārtībā.

Telpas Nr. 23 izsole notiks 2022. gada 5. oktobrī plkst. 10.00 Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, Aizkraukles novada pašvaldības Mazajā zālē.

Telpas Nr. 24 izsole notiks 2022. gada 5. oktobrī plkst. 10.30 Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, Aizkraukles novada pašvaldības Mazajā zālē.

Telpas Nr. 25 izsole notiks 2022. gada 5. oktobrī plkst. 11.00 Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, Aizkraukles novada pašvaldības Mazajā zālē.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam jāiemaksā pašvaldības noteiktā izsoles reģistrācijas maksa – 10,00 EUR (desmit eiro) ar norādi “Reģistrācijas maksa biroja ēkas Melioratoru ielā 1, telpu nomas tiesību izsolei”, ieskaitot Aizkraukles novada pašvaldības reģ. Nr.90000074812, A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302, vai A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750, vai A/S “Citadele”, konts: LV21PARX0012447150001 norēķinu kontā.

Nomas objekta apskate iespējama, iepriekš piesakoties un vienojoties par apskates laiku (kontaktinformācija saziņai ar iestādes pārstāvi: tālr. +371 26435216)