Norises vieta
Aizkraukles novada pašvaldības domes 1. stāva mazā zāle
Norises datums
27.07.2022. plkst. 12.30

Aizkraukles novada pašvaldība izsludina mutisku nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli biroju ēkas  Rīgas ielā 19, Pļaviņās, Aizkraukles novadā, 1. stāva telpu grupai Nr. 104

Telpas Nr.

Kopējā telpu grupas platība, m2

1 m2 sākumcena

Izsoles Solis (10 % no nosacītās 1 m2 sākumcenas)

Izsoles laiks

1.stāvs

 

Telpu grupa Nr. 104

32.4

2.44

0.24

27.07.2022.
plkst. 12.30

Pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt līdz 2022. gada 22. jūlijam plkst. 12.00, noteikumos norādītajā kārtībā.Atbilstoši Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.3.3.1.0/16/I/011 “Pļaviņu vides sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai” ietvaros uzbūvētajā biroju ēkā Rīgas ielā 19, Pļaviņās, nomas tiesības var tikt piešķirtas projekta ietvaros definētajai mērķa grupai - mazajiem (sīkajiem) un vidējiem komersantiem, kuri veic saimniecisko darbību Aizkraukles  novada Pļaviņu pilsētas un/vai Aiviekstes pagasta un/vai Vietalvas pagasta un/vai Klintaines pagasta teritorijā.

Izsole notiks 2022. gada 27. jūlijā Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, Aizkraukles novada pašvaldības Mazajā zālē, sludinājumā norādītajā laikā.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam jāiemaksā pašvaldības noteiktā izsoles reģistrācijas maksa – 10,00 EUR (desmit eiro) ar norādi “Reģistrācijas maksa biroja ēkas Rīgas ielā 19, telpu grupas nomas tiesību izsolei”, ieskaitot Aizkraukles novada pašvaldības reģ. Nr.90000074812, A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302, vai A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750, vai A/S “Citadele”, konts: LV21PARX0012447150001 norēķinu kontā.

Nomas objekta apskate iespējama, iepriekš piesakoties un vienojoties par apskates laiku (kontaktinformācija saziņai ar iestādes pārstāvi: tālr. +371 29388675).