Norises vieta
Lačplēša iela 1A Aizkraukle
Norises datums
16.05.2022. plkst. 14.00

Aizkraukles novada pašvaldība izsludina mutisku nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli telpu Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, telpu grupai Nr. 243

Telpas Nr.

Kopējā telpu grupas platība, m2

1 m2 sākumcena

Izsoles Solis (10 % no nosacītās 1 m2 sākumcenas)

Izsoles laiks

Telpu grupa Nr. 243

31,1

1,80

0.18

16.05.2022.
plkst. 14.00

Pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt līdz 2022. gada 13. maijam plkst. 10.00, noteikumos norādītajā kārtībā.

Izsole notiks 2022. gada 16. maijā Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, Aizkraukles novada pašvaldības Mazajā zālē, sludinājumā norādītajā laikā.

Nomas objekta apskate iespējama, iepriekš piesakoties un vienojoties par apskates laiku (kontaktinformācija saziņai ar iestādes pārstāvi: tālr. +37122535546).