Kokneses pagasta bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic iespieddarbu un elektronisko izdevumu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu.

Misija

Sniegt universālu informācijas pakalpojumu, veicināt uz zināšanām balstītu sabiedrības attīstību un plašu informācijas pieejamību.

Viens no šobrīd aktuālākajiem bibliotēkas darba virzieniem ir jauno informācijas tehnoloģiju pielietošana, lietotāju apmācība un iedzīvotāju bezmaksas bibliotekārā un informatīvā apkalpošana. Mūsdienīga, moderni aprīkota bibliotēka, kas sniedz vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus, kvalitatīvus informācijas pakalpojumus – gan mūžizglītībā, gan saturīga brīvā laika pavadīšanai.

Vēsture

  • Kokneses pagasta bibliotēka dibināta 1923. gada kā Kokneses Kultūras biedrības bibliotēka.
  • 1923. gada 18. aprīlī biedrības pilnvarotais parakstīja Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēma 493 grāmatas bibliotēkas dibināšanai. Pirmās Republikas laikā šeit norisinājās visa Kokneses kultūras dzīve.
  • 1937. gadā bibliotēkā ir 1200 sējumi.
  • 2000. gada 22. maijā Kokneses pagasta bibliotēka pārceļas uz jaunām telpām 1905. gada ielā 7.
  • Ar 2015. gada 1. jūniju reorganizē Kokneses novada Kokneses pagasta bērnu bibliotēku, pievienojot to Kokneses pagasta bibliotēkai kā Bērnu literatūras nodaļu.

Kokneses bibliotēka

koknesesbiblioteka [at] aizkraukle.lv

Iršu pagasta bibliotēka

dace.grele [at] aizkraukle.lv

Bebru pagasta bibliotēka

ausma.rode [at] aizkraukle.lv