Līnijdeju kolektīvs „Smaidas”

Kolektīvā darbojas dažāda vecuma sievietes, kuras vēlas izkustēties, atbalsta veselīgu dzīvesveidu, ir neiztrūkstošas Vietalvas pagasta kultūras pasākumos un novadā, piedalās līnijdejotāju sadančos un festivālos.

 

Kolektīva mēģinājumi notiek Odzienas skolas sporta un kultūras hallē: pirmdienās plkst. 18.30.

Vadītāja: Inese Arbeitere