Mazzalves pamatskola
Foto: Vitālijs Prutskis

Tīmekļa vietnehttps://mazzalve.com/

Programmas

  • Vispārējas pamatizglītības programma, programmas kods 21011111
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, programmas kods 21015611
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, programmas kods 21015811
  • vispārējā pirmsskolas izglītības programma, programmas kods 01011111

Mazzalves pamatskola

mazzalves.pamatskola [at] gmail.com