Datums 5. marts, 2024
Laiks11.00
Vieta Neretas pagasts, Rīgas iela 1, Nereta
darba grupas

Turpinās darbs Aizkraukles novada jaunā teritorijas plānojuma izstrādē, un martā pašvaldība aicina ikvienu interesentu uz sanāksmēm, lai pārrunātu un uzklausītu viedokļus par iespējamiem risinājumiem, strādājot pie teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un visa novada funkcionālo zonējumu. Sanāksmes tiks organizētas katrā novada pārvaldē.

Iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties darba grupā 5. martā pulksten 11.00 Neretas apvienības pārvaldē (Rīgas ielā 1, Neretā). Ja nepieciešams pašvaldībai organizēt nokļūšanu no citām apdzīvotām vietām uz sanāksmi Neretā, aicinām vērsties Zalves, Mazzalves vai Pilskalnes pagasta pakalpojumu centros.

Ja ir kādi komentāri vai jautājumi par Aizkraukles novada teritorijas plānojumu, lūdzam tos adresēt Aizkraukles novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai Ilzei Circenei, e-pasts: icircene@inbox.lv, tālrunis +371 28323046.