Datums 15. septembris, 2023
LaiksVisu dienu
Vieta Aizkraukles novads
iekāp otra kurpēs plakāts

Kokneses pamatskola–attīstības centrs aicina 15. septembrī piedalīties Labklājības ministrijas īstenotajā sociālajā kampaņā “Iekāp otra kurpēs!”, lai mazinātu aizspriedumus un kliedētu stereotipus par cilvēkiem ar garīga rakstura un funkcionāliem traucējumiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem.

Katrs no mums ir unikāls. Tikai iekāpjot otra kurpēs, spējam saskatīt līdzības arī cilvēkos, kuru izskats vai uzvedība pirmajā brīdī var šķist nesaprotama vai svešāda. Tikai izprotot un pieņemot, mēs veidojam sabiedrību iekļaujošāku.

Kokneses pamatskola–attīstības centrs aicina visas Aizkraukles novada izglītības un pašvaldības iestādes 15. septembrī visas dienas garumā īstenot “Dažādo kurpju dienu”, simboliski paužot atbalstu dažādībai, katrā kājā velkot atšķirīgu apavu.

“Stereotipi un iesakņojušies priekšstati vienam par otru traucē veidot iekļaujošu un savstarpēji cienošu sabiedrību. Ar skaidrojošu un izglītojošu darbu varam panākt daudz – pieņemošākus un drošākus līdzcilvēkus, harmoniskāku sabiedrību. Pamanīt, ieklausīties un saredzēt, ka starp mums ir cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, bērni ar invaliditāti un ārpusģimenes aprūpē esošie bērni, kuri jūt, mīl, priecājas un pārdzīvo tieši tāpat kā ikviens cilvēks. Aicinu spert pirmo soli un iekāpt otra kurpēs, paužot atbalstu iekļaujošai sabiedrībai, jo dažādībā ir milzīgs spēks.” -  Evika Siliņa, labklājības ministre