Programmas

  • Profesionālās ievirzes izglītības programma "Vizuāli plastiskā māksla", programmas kods 20V21101

Interešu programmas:

  • pirmsskolas vecuma audzēkņiem - "Mazā darbnīca -1", "Mazā darbnīca -2"

Pļaviņu Mākslas skola

iveta.usacka [at] aizkraukle.lv