Tīmekļa vietne: https://pms.lv/

Programmas

 • Taustiņinstrumentu spēle
  • Klavierspēle
  • Akordeona spēle
 • Pūšaminstrumentu spēle
  • Flautas spēle
  • Saksofona spēle
  • Eifonija spēle
  • Trombona spēle
 • Stīgu instrumentu spēle
  • Vijoles spēle
 • Vokālā mūzika
  • kora klase

Interešu izglītības programmas

Pirmsskolas un jaunāko klašu vecuma bērniem

 •  Mūzikas studija  “Skaņu varavīksne”
 • “Mūzikas instrumenta spēle un vokālo iemaņu pamati” 

Pieaugušo neformālā tālākizglītība mūzikas instrumentu spēlē un dziedāšanā