Programmas:

  • Pirmsskolas izglītības programma, kods 01011111

 Ar bērniem, kuriem ir nepieciešama runas un valodas korekcija, individuāli strādā logopēds.